Blog

23.01.2019

Kiedy stosuje się studnie fundamentowe?

W artykule znajdziesz:

Kiedy stosuje się studnie fundamentowe?

Studnie fundamentowe wykonywane są wtedy, gdy warunki wodno-gruntowe są trudne. Studnie wykorzystywane do konstruowania fundamentów wyglądają jak cylindryczna rura, której koniec nazywany jest nożem (program na komputer). Średnica rury jest bardzo duża. Studnie fundamentowe są łatwiejsze wykonawcza niż różnego rodzaju pale fundamentowe, a do tego nie wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu (program na telefon). Dzięki tak dużemu przekrojowi wewnątrz studni ludzie mogą swobodnie pracować. Tego typu fundamenty są wykonywane zarówno w gruntach nawodnionych, jak i nienawodnionych. Generalnie studnie robione są w miejscach, w których zastosowanie standardowych pali wierconych lub pali cfa nie przyniosłoby odpowiedniego rezultatu (program na egzamin ustny).
Studnie fundamentowe to doskonała metoda fundamentowania w przypadku, gdy grunt nośny znajduje się głębokość, a ciężar budowli jest dość znaczny. Wówczas takie rozwiązanie jest znacznie wydajniejsze niż palowanie, które wymagałoby zastosowania bardzo dużej ilości elementów.

Odpowiednie dobranie ilości elementów

Studnie fundamentowe osadza się w gruncie poprzez umieszczenie noża studni na dnie wykopu. Kolejnym krokiem jest obciążenie płaszcza studni. Tego typu fundamenty zwykle są wykonywane z żelbetu lub betonu – najczęściej z gotowych kręgów. Aby studnia dobrze spełniała swoje zdanie, grunt nośny powinien być na głębokości wynoszącej 10 metrów (promocja 3 w 1).
Niekiedy zdarza się, że studnie fundamentowe wykonywane są na głębokości sięgającej niewiele ponad 8 metrów lub ponad 15 metrów. Zależy to od głębokości gruntu nośnego (segregator). Zadaniem projektanta jest odpowiednie dobranie ilości elementów, a także prawidłowe ich rozmieszczenie oraz zagłębienie studni w gruncie. Wnętrze każdej studni wypełnia się betonem, ale najpierw konieczne jest wydobycie z nich całego urobku (opinie). W takich sytuacjach bardzo często w ogóle nie jest potrzebne zbrojenie. Jednak niekiedy wykonywane jest specjalne zbrojenie fundamentowe – najczęściej ma ono postać spirali oraz prętów, które skutecznie wzmacniają całą konstrukcję fundamentów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami