Kierownik budowy i jego obowiązki


Kierownik budowy i jego obowiązki

Zdobycie uprawnień budowlanych pozwala ci pełnić rolę kierownika budowy. W zależności od tego, jakiego typu uprawnienia budowlane posiadasz, możesz być kierownikiem budowy na terenie budowy domu jednorodzinnego, obiektu inżynierskiego, stacji kolejowej, lotniska i dziesiątek innych obiektów. Bez względu na to, jaki jest charakter prowadzonej przez ciebie inwestycji, musisz pamiętać o kilku niezwykle ważnych rzeczach, będących twoimi obowiązkami. Niektóre z nich polegają na protokolarnym przejęciu od inwestora terenu, a następnie jego zabezpieczeniu i przygotowaniu pod prace budowlane. Obejmuje to wszystkie urządzenia i obiekty, które na tym terenie się znajdują. Pozostałe obowiązki kierownika budowy to prowadzenie dokumentacji budowlanej, przygotowanie i zapewnienie wszystkich niezbędnych prac geodezyjnych, a także uzyskanie koniecznych pozwoleń i dopełnienie formalności związanych z budową. Na kierowniku budowy spoczywa również odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa prac na budowie, a także przygotowanie dokumentacji powykonawczej. To tylko jedne z wielu obowiązków.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !