Kierownik budowy i jego obowiązki


Kierownik budowy i jego obowiązki

Zdobycie uprawnień budowlanych pozwala ci pełnić rolę kierownika budowy. W zależności od tego, jakiego typu uprawnienia budowlane posiadasz, możesz być kierownikiem budowy na terenie budowy domu jednorodzinnego, obiektu inżynierskiego, stacji kolejowej, lotniska i dziesiątek innych obiektów. Bez względu na to, jaki jest charakter prowadzonej przez ciebie inwestycji, musisz pamiętać o kilku niezwykle ważnych rzeczach, będących twoimi obowiązkami. Niektóre z nich polegają na protokolarnym przejęciu od inwestora terenu, a następnie jego zabezpieczeniu i przygotowaniu pod prace budowlane. Obejmuje to wszystkie urządzenia i obiekty, które na tym terenie się znajdują. Pozostałe obowiązki kierownika budowy to prowadzenie dokumentacji budowlanej, przygotowanie i zapewnienie wszystkich niezbędnych prac geodezyjnych, a także uzyskanie koniecznych pozwoleń i dopełnienie formalności związanych z budową. Na kierowniku budowy spoczywa również odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa prac na budowie, a także przygotowanie dokumentacji powykonawczej. To tylko jedne z wielu obowiązków.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami