Blog

Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Kierownik budowy i jego obowiązki

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy i jego obowiązki


Kierownik budowy i jego obowiązki

Zdobycie uprawnień budowlanych pozwala ci pełnić rolę kierownika budowy. W zależności od tego, jakiego typu uprawnienia budowlane posiadasz, możesz być kierownikiem budowy na terenie budowy domu jednorodzinnego, obiektu inżynierskiego, stacji kolejowej, lotniska i dziesiątek innych obiektów. Bez względu na to, jaki jest charakter prowadzonej przez ciebie inwestycji, musisz pamiętać o kilku niezwykle ważnych rzeczach, będących twoimi obowiązkami. Niektóre z nich polegają na protokolarnym przejęciu od inwestora terenu, a następnie jego zabezpieczeniu i przygotowaniu pod prace budowlane. Obejmuje to wszystkie urządzenia i obiekty, które na tym terenie się znajdują. Pozostałe obowiązki kierownika budowy to prowadzenie dokumentacji budowlanej, przygotowanie i zapewnienie wszystkich niezbędnych prac geodezyjnych, a także uzyskanie koniecznych pozwoleń i dopełnienie formalności związanych z budową. Na kierowniku budowy spoczywa również odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa prac na budowie, a także przygotowanie dokumentacji powykonawczej. To tylko jedne z wielu obowiązków.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 15 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 16 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 17
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 18
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 19 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 20 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 21
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 31 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 32 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 33
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 34
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 35 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 36 Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 37
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Napięcie fotoelektryczne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami