Blog

21.08.2018

Kierownik budowy – kim jest?

W artykule znajdziesz:

Etapy budowy drogi lub parkingu

Kierownik budowy to osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo prowadzonych prac, a także za to, aby wszystkie prace zostały wykonane w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego i projektem budowlanym (program na komputer). Osoba taka musi ukończyć odpowiednie studia, a następnie zdobyć uprawnienia budowlane. Każdy inwestor jest zobowiązany do zatrudnienia kierownika budowy. Osoba ta pełni całościowy nadzór nad budową i odpowiada za prowadzenie dziennika budowy. Kierownik budowy musi mieć nie tylko uprawnienia techniczne, ale również stosowne kwalifikacje. Absolutnym minimum jest wykształcenie kierunkowe oraz kilkuletnia praktyka na budowie (program na telefon). Aby zdobyć uprawnienia do sprawowania stanowiska kierownika budowy, trzeba też przynależeć do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego (program na egzamin ustny).

Wybór kierownika budowy

Kierownik budowy

Wybierając kierownika budowy, należy decyzję tę dobrze przemyśleć, ponieważ nie każdy inżynier jest w stanie należycie sprawować nadzór budowlany (promocja 3 w 1). Należy przy tym pamiętać, że kierownik budowy będzie pełnił swoje funkcje od chwili wylania fundamentów aż do momentu wykonywania inwentaryzacja końcowej. To osoba pozostająca w stałym kontakcie z inwestorem, więc warto wybrać kogoś kontaktowego, miłego w obejściu i jednocześnie solidnego. Pod tym względem warto kierować się opiniami innych inwestorów (segregator).
Kierownik budowy sprawuje nadzór nad budową, a zwłaszcza nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Do jego obowiązków nie należy natomiast reprezentowanie interesów inwestora. W tej roli sprawdza się inspektor nadzoru inwestorskiego. To osoba, która jest uczestnikiem procesu budowlanego. Do jej zadań należy reprezentowanie interesów inwestora oraz kontrola działań kierownika budowy (opinie). Nadzór inwestorski może być powierzony osobie, posiadającej odpowiednie uprawnienia techniczne. Zgodnie z obowiązującym prawem kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego to dwa odrębne stanowiska, dlatego role te muszą być pełnione przez dwie różne osoby. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest obowiązkowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami