Pytania w ograniczonym zakresie


Pytania na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

 

Pierwszym etapem na drodze do uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie jest zdanie egzaminu pisemnego. Dopiero po nim można przystąpić do egzaminu ustnego, który odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z 3-5 osób. Kandydaci losują zestaw pytań, których liczba zależy od wybranego rodzaju uprawnień. Czas na odpowiedź to 60 minut dla każdej specjalności, przy czym do odpowiedzi można przygotowywać się tylko przez 25 minut.

 

Uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – pytania na egzaminie ustnym

Egzamin ustny na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 8 pytań, w tym:


• 3 pytania dotyczące specjalności budowlanych wybranych przez kandydata,
• 3 pytania sprawdzające umiejętność praktycznego stosowania wiedzy technicznej w trakcie praktyki zawodowej,
• 1 pytanie sprawdzające umiejętność praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
• 1 zadanie praktyczne, w trakcie którego kandydat musi rozwiązać zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy lub wykonać zadanie projektowe.
Do zaliczenia egzaminu konieczne jest zdobycie 27 punktów z 40 możliwych.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – pytania na egzaminie ustnym

 

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi składa się z zaledwie 6 pytań. Nie oznacza to jednak, że jest on łatwiejszy niż egzaminy na pozostałe rodzaje uprawnień. Zakres wiedzy, wymaganej do zdania egzaminu, jest naprawdę duży, dlatego nie jest łatwo go zaliczyć. Cały egzamin ustny składa się z 6 pytań, na które zdający musi odpowiedzieć w ciągu 60 minut. Dokładna liczba i rodzaj pytań przedstawia się następująco:


• 2 pytania obejmujące wiedzę z zakresu wybranej przez kandydata specjalności,
• 2 pytania dotyczące umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej przez kandydata wiedzy technicznej podczas praktyki zawodowej,
• 1 pytanie sprawdzające umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
• 1 zadanie praktyczne polegające na wykonaniu zadania projektowego lub rozwiązaniu zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy.
Kandydat musi zdobyć 20 na 30 możliwych punktów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !