Kierownik budowy – kto może nim zostać?


Zawód kierownika budowy wymaga ukończenia studiów na kierunkach związanych z budownictwem (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jednak warto pamiętać, że ukończenie odpowiednich studiów to zaledwie początek drogi zawodowej każdego kierownika budowy. Do samodzielnego wykonywania tego zawodu droga jest dość długa i wyboista, a jej przejście wymaga samozaparcia. Przede wszystkim konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, której długość zależy od wybranego zakresu uprawnień budowlanych oraz posiadanego wykształcenia (program na komputer).

Kierownik budowy – kto może nim zostać?

Dopiero po odbyciu praktyki zawodowej należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego (program na telefon). Wówczas rozpoczyna się proces kwalifikacyjny, którego zwieńczeniem jest egzamin na uprawnienia budowlane.

Egzamin na uprawnienia budowlane sprawdza znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, którą wnioskodawca zdobył na studiach (program egzamin ustny). Egzamin dzieli się na dwie części – pisemną oraz ustną. Pisemna składa się z testu jednokrotnego wyboru. Jego zaliczenie jest niezbędne, aby możliwe było przystąpienie do części drugiej, czyli do egzaminu ustnego. Egzaminy pisemne odbywają się w tych samych terminach we wszystkich okręgowych izbach samorządu zawodowego, natomiast terminy egzaminów ustnych ustalane są po zakończeniu części pisemnej (opinie o programie).

Nadzór nad jakością robót


Osoba, która pozytywnie zdała egzamin na uprawnienia budowlane, zostaje wpisana do centralnego rejestru oraz na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Kierownik budowy odpowiada z proces realizacji budowy bądź robót budowlanych (segregator aktów prawnych). Jego najważniejszą rolą jest pełnienie kontroli nad sprawnym przebiegiem całego procesu realizacji robót budowlanych lub budowy. Zgodnie z prawem budowlanym kierownik budowy pilnuje również jakości wykonywanych robót budowlanych i odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy, a zwłaszcza dziennika budowy. Zobowiązany jest także do przestrzegania harmonogramu robót budowlanych i do rozliczania kosztów budowy (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !