Ciężar własny powłoki

Ciężar własny powłoki

W celu uniknięcia koncentracji naprężeń w narożach powłoki przejście z jednego żebra na drugie odbywa się łagodnym łukiem zarówno w poziomie jak i w pionie. W czasie eksploatacji żebra służą jako elementy skrajne, w fazie natomiast rozdeskowania, transportu i montażu przejmują ciężar własny powłoki. Ściągi (naciągalne) zaprojektowano ze stali wysokowartościowej o 0 28 mm w kierunku dłuższych rozpiętości i o 0 16 - w kierunku rozpiętości krótszych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do często spotykanych powłok dwukrzywiznowych należą powłoki płaskie ścięte o dodatniej krzywiźnie Gaussa, przy czym ścięcie to może tworzyć powłoki w rzucie prostokątnym, trójkątnym lub o kształcie wieloboków foremnych. W budownictwie przemysłowym stosuje się głównie pierwszy rodzaj tych powłok. Wykonywane są one zarówno w wersji monolitycznej jak i prefabrykowanej; typowe zbrojenie powłoki monolitycznej. Środkowa część powłok tego rodzaju jest zbrojona zbrojeniem konstrukcyjnym umieszczonym w środku grubości powłoki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zazwyczaj w części obwodowej grubość powłoki się zwiększa, w celu lepszego przejęcia momentów zginających. Z tego samego powodu te strefy powłoki zbrojone są u dołu wkładkami prostopadłymi do krawędzi powłok i wkładkami montażowymi równoległymi do jej krawędzi (uprawnienia budowlane). W częściach narożnikowych przyjęto tu silne zbrojenie ukośne, zgodnie z przebiegiem sił rozciągających. Omówiony typ powłoki wykonywany jest często w wersji prefabrykowanej, przystosowany do siatki słupów linię grzbietową. Grubość powłoki wynosi 8 cm; części dolne składowych powłok translacyjnych w miejscach połączeń są pogrubione, przy czym w przekroju przypodporowym grubość ta dochodzi do 15 cm.

Proste łączące podpory tworzą dwunastokąt foremny opisany na kole o średnicy 33,60 m (program egzamin ustny). Belki usytuowane między fundamentami są ściągami, przejmującymi składową poziomą ukośnej siły przekazującej się z powłoki na fundamenty.

Zbrojenie elementu składowego

Zbrojenie elementu składowego translacyjnego powłoki. Konstrukcje przekryć o kształcie obrotowym - zwane również w skrócie kopułami - były od dawna znane w świecie starożytnym; szczególnie silnie rozwinęła się umiejętność ich budowania za czasów rzymskich (gdzie nierzadko przekraczały rozpiętość 40 m) a następnie w okresie Odrodzenia (opinie o programie). Były to osiągnięcia wielkiej miary skoro się zważy, że najlżejszym wówczas stosowanym materiałem konstrukcyjnym były bloki z tufów wulkanicznych lub lekka cegła. Dopiero stosowanie betonu dało ogromne możliwości rozwoju konstrukcji tego rodzaju.

Pierwsze kopuły żelbetowe były budowane o konstrukcji żebrowej (zbudowana w r. 1908 kopuła Hali Ludowej we Wrocławiu ma rozpiętość 65 m i wysokość ok. 19 m), gdyż praca układów żebrowych - prostych lub łukowych - była dość dokładnie opracowana obliczeniowo (segregator aktów prawnych). Prawdziwy przełom w tej dziedzinie nastąpił jednak dopiero w latach dwudziestych, gdy zostały pokonane główne trudności obliczeniowe w zakresie teorii zgięciowej powłok cienkościennych gładkich o grubościach rzadko przekraczających 8 cm przy rozpiętościach nawet powyżej 100 m. Należą one obecnie do najbardziej ekonomicznych konstrukcji przekryć żelbetowych.

Porównanie pod względem ekonomicznym przytoczonych wyżej typów konstrukcji kopuł, określone zależnościami między ich ciężarem i rozpiętościami. Powłoki obrotowe są konstrukcjami powstałymi przez obrót tzw. tworzącej wokół pionowej osi obrotu. Tworzącą może tu być prosta leżąca w płaszczyźnie osi obrotu (powstaje wówczas powłoka stożkowa), nie leżąca w tej płaszczyźnie (powstaje hiperboloida obrotowa), lub prosta równoległa do osi obrotu (otrzymujemy tu powłokę walcową) (promocja 3 w 1).

Tworzącą może być również linia krzywa; powstają wówczas powłoki obrotowe o nazwie odpowiadającej funkcji tej tworzącej. W tym rozdziale będą omówione te powłoki obrotowe o najczęściej spotykanych tworzących, które spełniają rolę przekryć. Powłoki walcowe, charakterystyczne dla konstrukcji silosów i zbiorników, omówione są wyczerpująco w t. XIII Budownictwa Betonowego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami