Kierownik budowy – nie tylko obowiązki


Kierownik budowy musi oczywiście posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, która jest potrzebna na danym obiekcie czy budowie. Specjalności techniczno-budowlane są zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy – nie tylko obowiązki

Co ważne, kierownik budowy pełni swoją funkcję tylko w zakresie uprawnień budowlanych, jakie posiada (program na komputer). W przypadku, gdy pojawi się konieczność wykonania robót wymagających innej specjalności, kierownik budowy jest zobowiązany do ustanowienia odpowiedniego kierownika robót budowlanych. Kierownika budowy zalicza się do uczestników procesu budowlanego. Ma on szereg obowiązków, a jednym z pierwszych, jest protokolarne przejęcie inwestycji oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy (program na telefon).

Po przejęciu terenu inwestycji kierownik budowy musi umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz zgłoszenie, w którym znajdą się najważniejsze dane związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia (program egzamin ustny). Do obowiązków kierownika budowy zalicza się prowadzenie całej dokumentacji budowy, a zwłaszcza najważniejszego dokumentu, jakim jest dziennik budowy (opinie o programie). Ponosi on również odpowiedzialność za takie zorganizowanie budowy oraz kierowanie nią, aby prace prowadzone były zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja zleceń


W ramach swoich obowiązków kierownik może dokonywać zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, związanych z postępem prowadzonych prac budowlanych (segregator aktów prawnych). Ponadto kontroluje on jakość wykonywanych robót budowlanych i podejmuje wszelkie działania, które są niezbędne, aby na budowę nie miały wstępu osoby nieupoważnione. Kierownik zobowiązany jest do realizacji zleceń, które zostały wpisane do dziennika budowy i musi wstrzymać roboty budowlane, jeśli stwierdzi pojawienie się zagrożenia. Ma on prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w tym również do komentowania znajdujących się w nim zaleceń projektanta oraz inspektora nadzoru (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !