Blog

26.07.2018

Kierownik budowy – o co warto go zapytać?

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – o co warto go zapytać?

Kierownik budowy to osoba, która ponosi odpowiedzialność za budowę domu (program na komputer). Jego zadaniem jest takie zorganizowanie i prowadzenie budowy, aby był ona zgodna z obowiązującym prawem oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego zadaniem jest również prowadzenie całej dokumentacji, czyli zarówno zarejestrowanie budowy, jak i systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz zatwierdzanie poszczególnych etapów prac (program na telefon). Na kierowniku budowy spoczywa również odpowiedzialność za zlecenie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz prawidłowe zabezpieczenie placu budowy. Musi też zadbać o sporządzenie tablicy informacyjnej i sporządzenie planu bioz. W trakcie budowy sporządza również dokumentację powykonawczą budynku (program na egzamin ustny).

Dostarczenie inwestorowi dwóch oświadczeń

Kierownik budowy – o co warto go zapytać?

Obowiązkiem kierownika budowy jest dostarczenie inwestorowi dwóch oświadczeń:
• stwierdzającego, że budynek wykonano zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę projektem budowlanym i przepisami,
• potwierdzające uporządkowanie i doprowadzenie do odpowiedniego stanu całego terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, które będą podczas budowy wykorzystywane, np. sąsiednich działek czy dróg dojazdowych (promocja 3 w 1).
Ze względu na rangę wykonywanych obowiązków inwestor na stanowisku kierownika budowy powinien zatrudnić osobę, które cechuje się solidnością i doświadczeniem (segregator).
Funkcję kierownika budowy może pełnić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto kierownik budowy mus posiadać aktualne zaświadczenie, potwierdzające jego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na takie stanowisko najlepiej wybierać osoby, które polecił ktoś znajomy lub ktoś z rodziny, mające dobre referencje. Wówczas można mieć pewność, że jest to osoba solidna, która w sposób profesjonalny zajmie się budową. Niemniej ważna jest dyspozycyjność oraz możliwość częstego dojeżdżania na budowę (opinie). Najlepiej, jeśli kierownik budowy ma „po drodze” na inwestycję, ponieważ w razie potrzeby może szybko do niej dojechać. Kierownik powinien być osobą niezależną, dlatego nie zaleca się, aby był on członkiem ekipy budowlanej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami