Blog

Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 10
26.07.2018

Kierownik budowy – o co warto go zapytać?

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – o co warto go zapytać?

Kierownik budowy to osoba, która ponosi odpowiedzialność za budowę domu (program na komputer). Jego zadaniem jest takie zorganizowanie i prowadzenie budowy, aby był ona zgodna z obowiązującym prawem oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego zadaniem jest również prowadzenie całej dokumentacji, czyli zarówno zarejestrowanie budowy, jak i systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz zatwierdzanie poszczególnych etapów prac (program na telefon). Na kierowniku budowy spoczywa również odpowiedzialność za zlecenie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz prawidłowe zabezpieczenie placu budowy. Musi też zadbać o sporządzenie tablicy informacyjnej i sporządzenie planu bioz. W trakcie budowy sporządza również dokumentację powykonawczą budynku (program na egzamin ustny).

Dostarczenie inwestorowi dwóch oświadczeń

Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 11
Kierownik budowy – o co warto go zapytać?

Obowiązkiem kierownika budowy jest dostarczenie inwestorowi dwóch oświadczeń:
• stwierdzającego, że budynek wykonano zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę projektem budowlanym i przepisami,
• potwierdzające uporządkowanie i doprowadzenie do odpowiedniego stanu całego terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, które będą podczas budowy wykorzystywane, np. sąsiednich działek czy dróg dojazdowych (promocja 3 w 1).
Ze względu na rangę wykonywanych obowiązków inwestor na stanowisku kierownika budowy powinien zatrudnić osobę, które cechuje się solidnością i doświadczeniem (segregator).
Funkcję kierownika budowy może pełnić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto kierownik budowy mus posiadać aktualne zaświadczenie, potwierdzające jego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na takie stanowisko najlepiej wybierać osoby, które polecił ktoś znajomy lub ktoś z rodziny, mające dobre referencje. Wówczas można mieć pewność, że jest to osoba solidna, która w sposób profesjonalny zajmie się budową. Niemniej ważna jest dyspozycyjność oraz możliwość częstego dojeżdżania na budowę (opinie). Najlepiej, jeśli kierownik budowy ma „po drodze” na inwestycję, ponieważ w razie potrzeby może szybko do niej dojechać. Kierownik powinien być osobą niezależną, dlatego nie zaleca się, aby był on członkiem ekipy budowlanej.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 16 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 17 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 18
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 19
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 20 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 21 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 22
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 32 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 33 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 34
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 35
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 36 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 37 Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 38
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Charakterystyka budownictwa wiejskiego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami