Kierunki dla specjalności uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane można uzyskać po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności (program na komputer). Dla specjalności architektonicznej uprawnienia bez ograniczeń można zdobyć po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku architektura lub urbanistyka. Uprawnienia w ograniczonym zakresie można zdobyć do ukończeniu studiów magisterskich na kierunku budownictwo lub studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka (program na telefon). Specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń jest dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły studia magisterskie na kierunku budownictwo. Uprawnienia w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku budownictwo lub studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska lub architektura i urbanistyka (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ukończenie studiów zawodowych

Kierunki dla specjalności uprawnień budowlanych

Specjalność drogową bez ograniczeń mogą uzyskać osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku budownictwo (program na egzamin ustny). Uprawnienia w ograniczonym zakresie na tej specjalności można uzyskać po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku budownictwo (promocja 3 w 1). Takie same wymagania dotyczą uprawnień bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej. W przypadku specjalności kolejowej wykształcenie do uprawnień bez ograniczeń to studia magisterskie na kierunku budownictwo lub transport, a do uprawnień w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów zawodowych na tych samych kierunkach.
W specjalności wyburzeniowej nadawane są wyłącznie uprawnienia bez ograniczeń. Aby móc się o nie starać, trzeba ukończyć studia magisterskie na kierunku:
• budownictwo,
• górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż (segregator),
• inżynieria wojskowa.
W specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń niezbędne są studia magisterskie na kierunku elektrotechnika lub elektronika i telekomunikacja. Do uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczą te same studia, ale tylko zawodowe. W pozostałych specjalnościach instalacyjnych konieczne jest ukończenie kierunków związanych z wybranymi specjalnościami (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !