Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?


Inspektor nadzoru inwestorskiego jest pełnoprawnym uczestnikiem obiektu budowlanego. Osoba ta musi mieć uprawnienia budowlane, które pozwalają na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Aby uzyskać uprawnienia należy posiadać odpowiednie wykształcenie i wiedzę techniczną, a także odbyć praktykę zawodową, która powinna być dostosowana do stopnia skomplikowania prowadzonych robót budowlanych. Zgodnie z polskimi przepisami prawa budowlanego inwestor może dobrowolnie zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego (program na komputer). Jeśli jednak roboty są szczególnie skomplikowane lub warunki gruntowe trudne, to zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne.

Dzięki wsparciu inspektora nadzoru inwestorskiego inwestor, który często nie ma odpowiedniej wiedzy technicznej, zyskuje pewność realizacji budowy oraz ochrony swoich interesów (program na telefon). Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do sprawowania kontroli nad kierownikiem budowy, a także do wydawania mu poleceń, które muszą być odnotowane w dzienniku budowy (program egzamin ustny). Co więcej, inspektor jest uprawniony także do nakazania kierownikowi budowy bądź kierownikom robót budowlanych stosowanych poprawek. Pełni on funkcję nieco podobną do adwokata, ponieważ reprezentuje interesy swojego klienta, tyle że nie na sali sądowej, ale na budowie (opinie o programie).

Ustanowienie inspektora


Według przepisów prawa budowlanego kierownik robót budowlanych bądź kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego to dwie rozdzielne funkcje. Oznacza to, że jedna osoba nie może jednocześnie pełnić obu tych funkcji, ponieważ będzie to stanowić konflikt interesów (segregator aktów prawnych). Najważniejszym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest pełnienie nadzoru na wykonawcami robót budowlanych w czasie całego procesu budowlanego. Ustanowienie inspektora często spotyka się ze sprzeciwem firmy budowlanej bądź kierownika budowy (promocja 3  w 1). Jednak każdy inwestor ma do tego prawo, ponieważ dzięki inspektorowi zyskuje pewność, że kontrola procesu budowlanego będzie obiektywna i niezależna.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !