Klasycystyczna przebudowa elewacji

Klasycystyczna przebudowa elewacji

W sąsiedztwie terenów Osi Saskiej architekt Zug wznosi kolosalną kopułową świątynię ewangelicką pełną surowej prostoty i o wielkiej skali architektonicznej, nie znanej dotychczas miastu. W tych właśnie latach następuje klasycystyczna przebudowa elewacji kościołów Karmelitów (Schroeger) i Bernardynów (Aigner) na Krakowskim Przedmieściu. Król przebudowuje wnętrza swej rezydencji na Zamku; tu działa Merlini tworzący arcydzieła architektury wnętrz godne postawienia w rzędzie najwybitniejszych zdobyczy sztuki polskiej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Niezależnie od nowego układu urbanistycznego południowej części miasta i wzbogacenia stolicy świetnymi budowlami neoklasycyzmu epoka stanisławowska przynosi znaczny dorobek projektów przebudowy miasta według zasad regularnej szkoły planistycznej. Projekty te nie doczekały się realizacji wskutek słabości gospodarczej państwa i jego upadku. Są one jednak bezcennymi dokumentami polskiej myśli urbanistyczno- architektonicznej końca XVIił wieku świadczącymi, że ówcześni architekci warszawscy nie kanonizując archaicznych rysów żywiołowej zabudowy starej Warszawy podejmowali śmiałe zamierzenia urbanistyczne mające na celu założenie regularnych i czytelnych elementów centrum kompozycyjnego stolicy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do najciekawszych z tych pomysłów należą projekty architekta Schroegera przebudowy Krakowskiego Przedmieścia i placu Zamkowego, tegoż autora projekt przebudowy otoczenia kościoła Karmelitów, projekt monumentalnego założenia i ośrodka handlowego na rozwinięciu placu i ogrodu pałacu Krasińskich (Kubickiego), projekty Merliniego placu Krasińskich i Zamku Królewskiego i inne. Twórczy stosunek do dziedzictwa, śmiałość w przeobrażeniu miasta, zespołów, tworzenie na ich bazie założeń nowych, powołanych do spotęgowania monumentalnego wyrazu stołecznego centrum - oto charakterystyczne rysy wszystkich tych projektów (uprawnienia budowlane).

Rozwój urbanistyczny Warszawy XVIII wieku zwłaszcza zaś epoki stanisławowskiej ilustruje tzw. „plan Bacha“ sporządzony w r. 1809. Oblicze architektoniczne miasta tego okresu odczytujemy z bogatego zbioru ówczesnych obrazów i rycin, przede wszystkim zaś ze wspaniałych panoram i pejzaży Canaletta (program egzamin ustny).

Sytuacja polityczna

Okres wojen napoleońskich i krótkotrwałej egzystencji Księstwa Warszawskiego, okres pełen niepokojów, przemarszów wojskowych i bezpośrednich działań wojennych na ziemiach polskich nic wniósł istotniejszych wartości do rozwoju urbanistycznego Warszawy. Dopiero pokojowe lata Królestwa Kongresowego sprzyjające rozwojowi gospodarczemu przynoszą „świetną kartę z dziejów planowania w Polsce, a zwłaszcza rozkwit urbanistyki Warszawy w latach 1815-1830. Jest to okres dalszej nowożytnej przebudowy i zakończenia czołowych zespołów Warszawy (opinie o programie).

Polska przeżywała w tym czasie okres gwałtownego rozwoju przemysłu i osadnictwa miejskiego. Przesłankami tych procesów stał się z jednej strony masowy napływ zrujnowanego bezrolnego chłopstwa do miast (rugi chłopskie), co przyspieszyło kształtowanie się rynku wewnętrznego i wzrost manufaktur, z drugiej zaś - powiązania gospodarcze z Rosją, otwarcie dla towarów polskich ogromnego rynku rosyjskiego. W ciągu czterech lat, 1824-1828, wydobycie węgla w Królestwie Polskim powiększyło się o 223%, wydobycie rudy żelaznej o 62%, produkcja żeliwa o 30 %, cynku o 300% itd. W rękach rządu realizującego przemyślaną politykę skarbową znalazły się więc znaczne fundusze na szeroką państwową akcję budowlaną w rosnących stale miastach (segregator aktów prawnych).

Sytuacja polityczna w Królestwie zaostrzała się natomiast z każdym rokiem wskutek rosnącego ucisku i samowoli caratu likwidującego stopniowo nawet te „swobody“, w które formalnie wyposażone było Królestwo na podstawie konstytucji 1815 r. Rośnie więc niepowstrzymanie ruch wyzwoleńczy, którego bazą społeczną jest przede wszystkim drobna szlachta i mieszczaństwo. Natomiast najwięksi magnaci, przestawiający się na kapitalistyczne formy gospodarki i ciągnący największe korzyści z ożywienia ekonomicznego, a ponadto widzący w caracie jedyną siłę zdolną do utrzymania mas chłopskich w ryzach posłuszeństwa, zajmują pozycję lojalności i aktywnego poparcia władzy carskiej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami