Blog

08.01.2021

Klejenie prefabrykatów

Klejenie prefabrykatów

Klejenie prefabrykatów

Inny skład mieszanki stosowanej do klejenia prefabrykatów to: Epidian 5 - 100 części wagowych, ftalan dwubutylowy - 20 cz. wag. oraz utwardzacz Z-l 12 cz. wag. Przedstawione w pracy przykłady przeprowadzonych przez Instytut Rudownictwa Politechniki Krakowskiej napraw uszkodzonych konstrukcji za pomocą żywic epoksydowych dają pozytywne świadectwo o szerokiej przydatności tej metody do zastosowania praktycznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pod sprężony zbiornik wodny wykonano w okresie jesiennym żelbetowy fundament w kształcie pierścienia. Na czas zimy przerwano dalsze prace budowlane, nie zasypując fundamentu w jego wykopach. Przemarzanie podłoża gruntowego pod fundamentem spowodowało lokalne wysadziny gruntu, w wyniku których powstały pęknięcia o rozwarciu od 0,5 do 2 mm na całej szerokości fundamentu w jego górnej części. Naprawę uszkodzonego fundamentu, która również zapewniałaby jego wodoszczelność, zdecydowano przeprowadzić przez zainiektowanie rys żywicą epoksydową.

Metoda ta okazała się skuteczna i mniej kłopotliwa od możliwych do zastosowania w takim wypadku innych sposobów dotychczas przyjętych. Monolityczna konstrukcja dachowa. Na skutek niejednorodności betonu i jego gorszej jakości w miejscach przerw roboczych przy betonowaniu, powstały w belkach żelbetowych przekrycia dachowego ukośne rysy o szerokości 1-1,5 mm, charakterystyczne dla naprężeń spowodowanych przypodporowym ukośnym rozciąganiem. Zaistniała więc potrzeba dozbrojenia lub innego wzmocnienia belek przy podporach na tzw. ścinanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W oparciu o przeprowadzone wstępne badania laboratoryjne na słupkach betonowych, rozrywanych i wzmacnianych doklejanymi z dwóch stron blachami stalowymi, ustalono następujący sposób naprawy belek. Zainiektowano powstałe w belkach rysy żywicą epoksydową, a następnie doklejono na bokach belek pod kątem 45° nakładki z blach o grubości 3 mm i o wymiarach. Prefabrykaty dźwigarów kablobetonowych. Prefabrykaty dostarczone na budowę do przekrycia hali włókienniczej miały różnego rodzaju rysy i pęknięcia. Z 56 zakwestionowanych na budowie prefabrykatów trzeba było odrzucić 17, a pozostałe 39 naprawiono za pomocą iniekcji żywicami epoksydowymi.

Ogólne koszty klejenia

Ogólne koszty klejenia prefabrykatów wraz z dodatkowymi badaniami wyniosły około 12% wartości naprawionych elementów, a naprawą na budowie wykonało 3 ludzi w ciągu 18 dni (uprawnienia budowlane).
Warto również dodać, że część rys naprawiono przed sprężaniem, a część już po sprężeniu i zmontowaniu dźwigarów (program egzamin ustny).

Dźwigary kablobetonowe składane. Naprawę uszkodzonych w czasie transportu dolnych pasów dźwigarów wykonano za pomocą klejenia żywicami epoksydowymi przed sprężaniem dźwigarów.
Aby w czasie naprawy nie wypełnić klejem kanałów kablowych, przed przystąpieniem do zainiektowania rys wprowadzono do kanałów natalkowane węże gumowe, w które wtłoczono sprężone powietrze. Po dokonaniu naprawy i stwardnieniu żywicy powietrze wypuszczano i węże gumowe wyciągano z kanałów (opinie o programie).

Raki i kawerny w betonie. Czoła belek kablobetonowych w miejscu zakotwień miały liczne raki i kawerny, stwarzające niebezpieczeństwo zniszczenia całej strefy podporowej przy sprężaniu konstrukcji. W tej sytuacji uszczelniono zewnętrzne powierzchnie końców belek mieszanką żywic epoksydowych z dodatkiem cementu „350”, a następnie zainiektowano wewnętrzne kawerny. Podobnie jak w poprzednio podanym przypadku, na okres prac naprawczych otwory kablowe uszczelniono za pomocą węży gumowych wypełnionych sprężonym powietrzem (segregator aktów prawnych).

Po czterech dniach od tak wykonanej naprawy belek kablobetonowych przeprowadzono ich sprężanie. Miało ono przebieg prawidłowy i nie stwierdzono żadnych uszkodzeń belek.

Wzmacnianie betonów rakowatych i skorodowanych (promocja 3 w 1). Betony rakowate i skorodowane, występujące w elementach konstrukcji, powodują obniżenie ich nośności, sztywności i trwałości. Toteż tego rodzaju uszkodzenia konstrukcji betonowych i żelbetowych wymagają wzmocnienia i napraw, przywracających tym konstrukcjom odpowiednie wartości użytkowe.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami