Kolamina

 

Kolamina

Kolamina, HO CH2 • CH2 • NH2 - bezbarwna oleista ciecz mieszająca się z wodą, alkoholem i eterem, odgrywa dużą rolę w ustroju jako związek macierzysty choliny; k. stosowana jest jako związek buforowy, środek emulgujący, zmiękczający (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kolano (rurowe), kolanko - łącznik rurowy dwu- wylotowy w kształcie luku o kącie środkowym 90°, o stosunkowo małym promieniu krzywizny; k. może mieć dwa gwinty wewnętrzne, lub gwint wewnętrzny i zewnętrzny; rozróżnia się k. równoprzelotowc i zwężkowe (o różnych średnicach otworów).
Kolargol, srebro koloidowe - roztwór srebra koloidalnego, stabilizowany dodatkiem liofilowych koloidów ochronnych, najczęściej żelatyny; w medycynie jest stosowany do odkażeń zewnętrznych.
Kolator - inf. urządzenie używane do dobierania lub scalania plików kart lub innych jednostek zgodnie z pewną relacją porządkującą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kolaudacja - (I) komisyjne sprawdzenie wykonanych robót budowlanych stwierdzające ich zgodność z planem i kosztorysem; (2) komisyjny przegląd zrealizowanego filmu albo materiału szklane laboratoryjne do prowadzenia reakcji chemicznych, odmierzania określonych objętości cieczy, destylacji, miareczkowania (k . Erlenmeyera), sprządzania roztworów o dokładnie znanym stężeniu łub mianie (k. miarowa) itp.; k. mogą być cienko- lub grubościcnne, kuliste lub płaskodenne, z jedną lub paroma szyjkami, zależnie od przeznaczenia; k. sporządza się ze specjalnych gatunków szkła, odpornych na zmiany temperatury i działanie chemikaliów albo - do specjalnych celów - z kwarcu lub metalu.
Kolba - tylna część łoża broni palnej; służy do oparcia broni o ramię i policzek w czasie strzelania.
Kolba lutownicza - lutownica, której (miedziana) końcówka nagrzewana jest przed lutowaniem oddzielnym źródłem ciepła lub stale, ogrzewana zamontowanym w niej grzejnikiem elektrycznym.
Kolba lutownicza ultradźwiękowa - lutownica ultradźwiękowa.
Kolba pomiarowa - hydr. pojemnik wykonany z blachy (k . metalowa)- służący do wzorcowania zbiorników pomiarowych, lub ze szkła (k.p. szklana) - służący do pomiaru objętości cieczy.
Kolce przeciwślizgowe - mot. cylindryczne trzpienie stalowe z osadzonymi w nich współśrodkowo kołkami o średnicy 2,5 do 3 mm wykonanymi z twardego stopu lub węglików spiekanych, osadzone w otworach wykonanych w występach bieżnika opony.

Kolczatka - brona kolczasta (uprawnienia budowlane).

Kolczyk

Kolczyk - część bloku (ładunkowego) służąca do zamocowania stałego końca liny.
Kolczykow nica - szczypce do zakładania znakowanych kolczyków do uszu zwierząt w celu łatwiejszej ich identyfikacji
Koleba - część sklepienia lub łupiny o powierzchni cylindrycznej, o rzucie poziomym w postaci trójkąta równoramiennego i tworzących równoległych do podstawy tego trójkąta.
Koleba - przechylna skrzynia ładunkowa wagonika-wywrotki; (2) wagonik-wywrotka (program egzamin ustny).

Kolec termiczny - lokalne rozgrzanie cieczy lub ciała stałego spowodowane absorpcją jonu lub obojętnej cząstki ciężkiej o dużej energii kinetycznej.
Koleina 1 - wgłębiony ślad kół pojazdu na nawierzchni spowodowany niedostateczną jej wytrzymałością.
Koleina 2 - wojsk, przenośne pokrycie drogowe stosowane do wzmacniania dróg na przełaj oraz jako element dróg koleinowych; rozróżnia się k. sztywne oraz elastyczne (rozwijane maty).
Kolej - środek transportu lądowego do masowego regularnego przewozu osób i towarów po trasie wytyczonej torem (szynowym lub linowym) (opinie o programie).
Kolej jednoszynowa - kolej mająca jedną, zwykle szeroką szynę górną (k.j. pod to row a) lub dolną (k.j. nad torowa), podpartą na słupach nośnych; w k.j. typu AI w eg wagony jeżdżą po specjalnie ukształtowanej szynie na kołach ogumionych i mogą rozwijać bardzo dużą szybkość.
Kolej linowa - kolej, której pojazdy są ciągnione przez linę napędową i poruszają się po torze utworzonym przez tzw. linę nośną (k.l. napowietrzna) lub po szynach ułożonych na ziemi.
Kolej linowa okrężna - kolej linowa, której pojazdy poruszają się pomiędzy stacjami ruchem postępowym (ciągłym lub przerywanym).
Kolej linowa wahadłowa - kolej linowa, której pojazdy poruszają się pomiędzy stacjami ruchem postępowo-zwrotnym (wahadłowym).
Kolej poduszkowa - kolej, której pojazdy poruszające się po torze prowadzącym, są od niego izolowane poduszką powietrzną.
Kolej rębności - przeciętny wiek drzewostanów, w którym są one wycinane w danym obrębie leśnym (segregator aktów prawnych).

Kolej szynowa - kolej o trasie wytyczonej przez tory szynowe.
Kolej zębata - kolej szynowa mająca oprócz toru nośnego listwę zębatą, po której toczy się uzębione koło napędowe pojazdu.
Kolejka łańcuchowa - urządzenie z łańcuchem bez końca zaopatrzonym w zabieraki przeznaczone do przetaczania wozów kopalnianych.
Kolejnictwo - dział gospodarki narodowej, którego zadaniem jest zapewnienie transportu za pomocą kolei.
Kolektor 2 (lampy elektronowej) - elektroda przeznaczona do przyjmowania elektronów (jonów), które już wykonały określone zadanie (promocja 3 w 1).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !