Blog

Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 10
23.07.2019

Komplet dokumentów do kwalifikacji na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Komplet dokumentów do kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Lista dokumentów wymaganych do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych znajduje się na stronie każdej okręgowej izby samorządu zawodowego (program na komputer).

Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 11
Komplet dokumentów do kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Na pewno niezbędny jest wypełniony formularz wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, który należy skierować do właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Konieczne jest dołączenie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych lub innego dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu mistrza lub technika, bądź dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (program na telefon). W niektórych przypadkach wymagany jest suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, który musi być potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.

Do tych dokumentów trzeba dołączyć oświadczenie razem ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej oraz wykaz prac projektowych, jakie zostały wykonane w czasie praktyki zawodowej. Niezbędne są również kopie wszystkich uprawnień, jakie posiada osoba, która nadzorowała praktykę zawodową oraz kopie zaświadczeń o przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania praktyki zawodowej, czyli za każdy okres udokumentowanej praktyki zawodowej (program egzamin ustny). Jeśli wnioskodawca rozszerza uprawnienia lub stara się o inną specjalność, to konieczne jest dołączenie kserokopii posiadanych przez niego uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Razem z wymienionymi dokumentami

Razem z wymienionymi dokumentami trzeba jeszcze złożyć wypełniony formularz osobowy, w którym wpisuje się wymagane informacje wraz z nazwą miejscowości i województwa (segregator aktów prawnych). Niezbędne jest załączenie dowodu potwierdzającego wniesienie pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne oraz oświadczenie o zgodności złożonych dokumentów z prawdą. Jeśli kandydat na uprawnienia budowlane zmienił nazwisko po ślubie, to konieczne jest dołączenie aktu małżeństwa. Koniecznie trzeba do dokumentów dołączyć ksero dowodu osobistego, zawierające nr PESEL i datę urodzenia. W zależności od wymagań izby wymagane może być dołączenie innych dokumentów stanowiących potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 16 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 17 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 18
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 19
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 20 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 21 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 22
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 32 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 33 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 34
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 35
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 36 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 37 Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 38
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wartości podnoszenia lądu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami