Kompozycja poliestrowa

Kompozycja poliestrowa

Kompozycja poliestrowa jest odporna chemicznie na działanie następujących cieczy w temperaturze do 30°C:
kwasu solnego 5-20-procentowego, kwasu azotowego 5-procentowego, kwasu chromowego 5- i 20-procentowego, kwasu siarkowego 20-procentowego, kwasu octowego 10-procentowego, kwasu cytrynowego 10-procentowego, siarczanu sodowego 10-procentowego, chlorku sodu 10-procentowego, wody zwykłej, wody destylowanej, podchlorynu sodu (12,5 mg Cl2/1), benzyny lakowej, oleju mineralnego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wraz z podwyższeniem temperatury środowisk powyżej 30°C odporność chemiczna kompozycji poliestrowych wyraźnie maleje.

W środowiskach (jw.) o temp. 60°C poliestry są już nieodporne.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej żywic poliestrowych jest kilkakrotnie wyższy od współczynnika rozszerzalności cieplnej betonu.
Powłoki poliestrowe zbrojone stosuje się jako samodzielną izolację kwaso- odporną zbiorników, kanałów i innych żelbetowych obiektów przemysłowych, przy zabezpieczeniu konstrukcji przed działaniem takich środowisk agresywnych, na które powłoki wykazują dobrą odporność.
Powłoki poliestrowe nie powinny być stosowane w obecności środowisk alkalicznych oraz środowisk ciekłych o temperaturze powyżej 30°C. Nie powinny być one stosowane jako powłoki zewnętrzne narażone na działanie wpływów atmosferycznych, z wyjątkiem powłok z wypełniaczem węglowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powłoki poliestrowe nie powinny być stosowane w przemyśle spożywczym tam, gdzie następowałby bezpośredni kontakt z produktem spożywczym.
Powłoki poliestrowe zbrojone włóknem szklanym wykonuje się metodą ręczną - przez nałożenie na podkład betonowy kilku kolejnych warstw: gruntującej, podkładowej, zbrojonej włóknem szklanym i nawierzchniowych. Podkład betonowy musi być dojrzały, suchy i zafluatowany (uprawnienia budowlane). Powłoki nanosi się za pomocą wałka malarskiego lub pędzla. Każdą następną warstwę wykonuje się po stwardnieniu poprzedniej. Warstwę zbrojoną uzyskuje się przez przyklejenie i przesycenie kompozycją poliestrową odpowiednio przyciętych arkuszy maty lub tkaniny szklanej. Po stwardnieniu warstwy zbrojonej wystające włókna szklane zeszlifowuje się papierem ściernym i nanosi się warstwy nawierzchniowe (program egzamin ustny).

Powłoki poliestrowe zbrojone

Gotowych kompozycji poliestrowych nie ma w handlu. Ze względu na krótki okres użytkowania przygotowuje się je bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy.
Powłoki poliestrowe zbrojone włóknem szklanym mogą być wykonywane tylko przez wyszkolone ekipy specjalistyczne (opinie o programie).
Orientacyjne zużycie żywic poliestrowych na 1 m2 powłoki o grubości 1,5-1,7 mm wynosi:
- zbrojonej matą szklaną 300 - ok. 1,8-2,0 kg,
- zbrojonej tkaniną szklaną ST-20/60 - ok. 1,5-1,7 kg.

Żywice poliestrowe i utwardzacze należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej 20°C. Niższa temperatura przechowywania żywic przedłuża okres ich przydatności, wyższa - skraca. Żywice poliestrowe należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, gdyż mogą one utwardzić się samorzutnie.

Pasta PCH rozdziela się przy dłuższym przechowywaniu i przed użyciem należy ją wymieszać. W porze letniej naczynia z pastą HCH należy co jakiś czas otwierać, aby nie powstało zbyt duże nadciśnienie. Na opakowaniach podany jest termin gwarancyjny żywic lub data ich produkcji. Żywice poliestrowe przechowywane w odpowiednich warunkach nie zmieniają swych właściwości przez okres około 6 miesięcy (segregator aktów prawnych).
Wypełniacze, maty i tkaniny szklane oraz krzemionkę koloidalną należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, chroniąc je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materiały te należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych. Rozpuszczalniki organiczne należy przechowywać w magazynach przeznaczonych dla materiałów łatwopalnych.

Ze względu na toksyczność i łatwopalność żywic poliestrowych i rozpuszczalników organicznych należy przy pracy z tymi materiałami przestrzegać ściśle przepisów bhp i p.poż.
Należy zapewnić dobrą wentylację, uwzględnić zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz zachować daleko idącą ostrożność. Pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i rękawice gumowe. U osób uczulonych mogą występować egzemy (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !