Końcówki prętów sąsiedniego odcinka

Końcówki prętów sąsiedniego odcinka

Jedynie ostrze i krótki odcinek kotwiący mają przekrój pełny odpowiadający kwadratowi.
W celu zakotwienia zbrojenia w ostrzu pala należy wypuścić z ostrza do wnęk pogrubione i zagwintowane końce trzpieni (dobrze utwierdzonych w ostrzu) o tej samej średnicy co pręty zbrojenia stykające się z tymi końcami (program uprawnienia budowlane na komputer).

Końcówki prętów sąsiedniego odcinka również są pogrubione i nagwintowane.
Połączenie wykonuje się za pomocą zamków rzymskich. W odległości 60-80 cm od powierzchni głowy pala wnęki przerwane są na długości ok. 50-P60 cm, na której pal ma przekrój kwadratowy z otworami do przepuszczenia prętów zbrojenia.
Zakotwienie zbrojenia od strony głowy pala następuje na powierzchni tego występu we wnęce, przy zastosowaniu nakrętek. Po naprężeniu zbrojenie łączy się dodatkowo ze środnikiem pala, wiążąc je drutem z wypuszczonymi do wnęki odcinkami uzwojenia. Wnęki po dokonaniu wszystkich opisanych zabiegów wypełnia się betonem natryskowym. W celu związania pala z fundamentem można pręty przedłużyć przez dospawanie do nich dodatkowych, już nienaprężonych prętów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W opisany sposób można sprężać także pale pustakowe lub rurowe z betonu wirowanego.
Przykład takiego rozwiązania stanowią pale Raymond Concrete Pile Co, zastosowane do fundamentowania najdłuższego mostu drogowego na świecie, przerzuconego przez jezioro Pontchartrain koło Nowego Orleanu.
Średnica tych pali wynosi 1,37 m, długość średnio 26 m.

Sięgają one na głębokość ok. 22 m poniżej zwierciadła wody, przebijając 8-metrową warstwę na- mułów i opierając się dolnymi końcami na wytrzymałej warstwie piasku i zwartych iłów. Udźwig tych pali w opisanych warunkach przyjęto jako równy 140 T. Pale wykonano metodą wirowania z dodatkowym naparzaniem, z betonu marki 560, w odcinkach o długości 4,80 m. Grubość ścianek pala wynosiła 10 cm. Przez ścianki przeprowadzono któro stanowiły pręty z drutów 0 5 mm o wytrzymałości na rozciąganie 170 kG/mm2. Ponadto w kanałach osadzono zwykłe wkładki giętkie (uprawnienia budowlane). Po nadaniu zbrojeniu naprężenia wstępnego 105 kG/mm2 wypełniono kanały zaprawą pod ciśnieniem. Styki między odcinkami wypełniono specjalną masą termoplastyczną. Po stwardnieniu zaprawy zwolniono naciąg. Siłę sprężającą druty przeniosły same, bez zakotwień, tylko poprzez przyczepność do zaprawy w kanałach.

Pale z kablobetonu

Pale te wbijano kafarem, stosując energię wbijania do 7,8 Tm (program egzamin ustny).
Pale kablobetonowe są zbrojone kablami złożonymi z drutów stalowych, których liczbę i średnicę dobiera się w zależności od potrzebnej siły naciągu.
Pale z kablobetonu wykonywane są według ogólnie obowiązujących dla tego rodzaju konstrukcji zasad (Budownictwo betonowe tom III). Podzielić je można na pale ciągłe oraz na pale odcinkowe, przy czym pomiędzy obydwoma tymi rodzajami nie ma zasadniczych różnic konstrukcyjnych.

Bardziej właściwą formę pali kablobetonowych stanowią pale odcinkowe, mające więcej cech dodatnich od pali ciągłych (opinie o programie).
Przykładem pala kablobetonowego ciągłego jest pal produkcji czechosłowackiej, pokazany na rys. 4-34.
Pale te wykonywano o przekrojach od 30×35 do 45×50 cm, w długościach do 10 m.

Zbrojenie stanowiły kable złożone z 6 do 11 prętów 0 4,5 mm, przepuszczane przez kanały pozostawione w pobliżu naroży pali. Kanały te wykładano blachą i łączono ze sobą w ostrzu pala na przemian, za pomocą zakładanych po przekątnej pala półkoliście wygiętych odcinków rurki. Kotwienie kabli wykonano od strony głowy pala, przy czym dla każdego kabla stosowano oddzielne płytki kotwiące. Wykonywano zakotwienie systemu Freyssineta (segregator aktów prawnych). Po sprężeniu kanały wypełniano zaprawą cementową pod ciśnieniem. Wymagana marka betonu wynosiła 600 i więcej.
Odcinkowe pale kablobetonowe wykonywano w Anglii (pale Stenta).

Pal Stenta, który składa się z elementów pustakowych długości 1,50 m, o przekroju 40×40 cm z wydrążeniem o średnicy 30 cm. W narożach elementu pozostawia się kanały o średnicy 3,2 cm dla kabli (promocja 3 w 1). Zbrojenie stanowią 4 kable złożone z 6 drutów ze stali o podwyższonej wytrzymałości, 0 2,5 mm. Ścianki pali zbrojone są spiralą z drutu o średnicy 6.3 mm i skoku 23 cm.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !