Konserwacja w czasie pracy

Konserwacja w czasie pracy
Konserwacja w czasie pracy

Konserwacja w czasie pracy maszyny (robocza) polega na kontroli temperatury silnika i łożysk, dokręcaniu smarownic kapturowych itp. Konserwacji roboczej dokonuje obsługa maszyny na danej zmianie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Konserwacja międzyzmianowa polega na przygotowaniu maszyny do pracy na następną zmianę, zresztą podobna w swoich zadaniach do konserwacji wstępnej. Konserwacji międzyzmianowej dokonuje obsługa zdająca i przyjmująca maszynę.

Konserwacja po zakończeniu pracy dobowej (końcowa) polega na ogólnym zabezpieczeniu maszyny, a w szczególności przed opadami atmosferycznymi, na podaniu zauważonych i wymagających usunięcia usterek przed podjęciem pracy w dniu następnym oraz na usunięciu zanieczyszczeń i smarowaniu maszyny. Konserwacji końcowej dokonuje obsługa maszyny na ostatniej zmianie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Smarowanie maszyn powinno się odbywać z reguły na podstawie tablic smarowań, opracowanych dla każdej maszyny oddzielnie. W przypadku braku tablicy smarowań lub braku zalecanych gatunków smarów należy postępować przy smarowaniu zgodnie z wytycznymi stosowania odpowiednich smarów objętych Katalogiem Centralnego Zarządu Obrotu Produktami Naftowymi „CPN”. Katalog ten podaje dla każdego smaru podstawowe cechy, a mianowicie lepkość (zdolność przylegania do smarowanych powierzchni), temperaturę zapłonu, wreszcie temperaturę krzepnięcia (gęstnienie smaru) (uprawnienia budowlane).

Siły tarcia powstające pomiędzy trącymi się powierzchniami pochłaniają część mocy przekazywanej maszynie przez silnik i powodują zużycie części maszyn. Powodując zużycie, jak i zmniejszając sprawność maszyny tarcie bez obecności smarów szybko doprowadziłoby do znacznego podwyższenia temperatury części trących, w rezultacie do ich zatarcia, a w końcu do awarii.

Aby przeciwdziałać tym objawom, pomiędzy trące się powierzchnie wprowadza się smary, które częściowo lub całkowicie zamieniają tarcie metali na tarcie cieczy. Przy powstawaniu zjawiska tarcia cieczy ślizgające się po sobie części oddzielone są błonką smaru (program egzamin ustny).

W tym przypadku straty przekazywanej mocy z powodu tarcia są minimalne (np. 100 razy mniejsze niż w przypadku tarcia suchego). Aby osiągnąć ten najbardziej pożądany stan tarcia cieczy, smary muszą mieć właściwość przylegania do obydwu trących się powierzchni. Przy niedostatecznej lepkości i pod wpływem istniejącego obciążenia smar szybko wyciskany jest z przestrzeni między trącymi się powierzchniami i warunek płynności smaru zanika.

Tarcie cieczy

Tarcie cieczy ma miejsce tylko przy obecności tzw. klina olejowego. Przy obrocie wału na skutek lepkości oleju pracuje on jak pompa, przepompowując olej z jednej połowy łożyska do drugiej połowy, przy czym w punkcie A u wierzchołka klina smarowniczego powstaje ciśnienie równe ogólnemu obciążeniu P działającemu na wał, wał wypływa na powierzchnię błonki smarowniczej i w dalszym ciągu pracuje nie dotykając powierzchni wkładki łożyska (opinie o programie).

Takiego stanu nie można jednak osiągnąć w przypadkach np. silników wolnobieżnych, przy których występuje izw. tarcie graniczne, przy którym grubość błonki smarowniczej jest tak cienka (0,1 mm), iż nie jest w stanie rozdzielić powierzchni tarcia. Dlatego w tym przypadku następuje częściowy dotyk trących się powierzchni.

W praktyce obsługi techniczne (konserwacje) maszyn budowlanych, ich rodzaje i zakres dokonywanych czynności realizowane są z reguły na podstawie obowiązującej instrukcji nr 530 w sprawie planowo-zapobiegawczych obsług technicznych oraz napraw maszyn i urządzeń budowlanych, opracowanej przez IOMB. Poniżej podaje i wyciąg głównych zasad tej instrukcji w odniesieniu do obsług technicznych maszyn budowlanych (segregator aktów prawnych).

Podstawową zasadą w dokonywaniu obsług technicznych, jak również napraw maszyn budowlanych jest dokonywanie ich przy zastosowaniu metody planowo-zapobiegawczej (promocja 3 w 1).

W warunkach krajowych w gospodarce maszynami budowlanymi rozróżnia się następujące obsługi techniczne:

  • obsługa techniczna transportowa (OTT),
  • obsługa techniczna w okresie docierania (OTD),
  • obsługa techniczna codzienna (OTC),
  • obsługa techniczna magazynowa (OTM).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !