Blog

24.01.2020

Konserwator centralnego ogrzewania

Konserwator centralnego ogrzewania

Konserwator centralnego ogrzewania

W celu osiągnięcia sprawnego działania urządzeń pompowych palacz czy konserwator centralnego ogrzewania powinien:
Utrzymywać pompownię w należytym porządku i czystości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Naprawiać lub wymieniać wszystkie uszkodzone przyrządy pomiarowe. Utrzymywać w stanie pełnej sprawności instalację elektryczną siły i światła oraz stan uziemienia urządzeń elektrycznych.

Kontrolować działanie urządzeń sterujących i uzupełniać lub wymieniać olej w termicznych wyłącznikach olejowych. Kontrolować działanie urządzeń bezpieczeństwa.
Usuwać wszelkie nieszczelności na połączeniach pomp z przewodami, zaworami i śrubami fundamentowymi przez dokręcanie śrub, wymianę uszczelek, naprawę zamocowania na fundamentach silników i pomp, wymianę podkładek pod pompami i silnikami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nie dopuszczać do nadmiernego zagrzewania się łożysk; panewka nie powinna parzyć ręki, a temperatura oleju w łożysku nie powinna przekrzaczać 70°C. Należy często sprawdzać, czy pierścienie smarujące obracają się oraz czy istnieje wystarczająca ilość oleju (wg olejowskazu). Olej ciemny i mętny należy wymienić na nowy. Przy zmianie oleju łożysko należy przemyć benzyną. Łożyska kulkowe smarować 2 razy w ciągu roku olejem lub gęstym smarem oleistym. Stopień zużycia panewek ślizgowych można ocenić po osadzeniu ich na wyjęty z pompy wał. Jeżeli panewka jest luźna (stuka) dowodzi to, że jest już zbyt wyrobiona (zużyta). Łożysko zbytnio wyrobione powoduje hałas przy pracy pompy.

Uszczelniać dławice pompy; przez dławicę nie może wyciekać woda, ponadto dławica nie powinna przepuszczać do wnętrza pompy powietrza (uprawnienia budowlane). Przy stwierdzeniu nieszczelności należy dławicę lekko i równomiernie dociągnąć tak, aby nie spowodować wycierania wału w czasie pracy silnika./span>

Zmiana szczeliwa

Jeżeli dociąganie dławicy nie pomaga, dławicę należy uszczelnić przez wymianę szczeliwa starego na nowe. Szczeliwo do uszczelniania nakłada się pierścieniami. Jeżeli przy zmianie szczeliwa stwierdzi się, że wał lub osłaniająca wał pochwa są zbyt wytarte, należy je wymienić. Do pomp przy centralnym ogrzewaniu i wodzie ciepłej należy używać szczeliwo azbestowe grafitowane (program egzamin ustny).

Przed uruchomieniem pomp należy sprawdzić (przy wyłączonym sprzęgle) czy kierunek obrotu silnika jest zgodny z kierunkiem obrotu pompy (właściwy kierunek wskazuje strzałka na pompie). Pompy odśrodkowe uruchamiać zawsze przy zamkniętym zaworze na przewodzie tłocznym, a otwartym całkowicie zaworze na ssaniu; zawór na tłoczeniu należy otwierać powoli, gdy silnik osiągnie pełną ilość obrotów. Pompy zatrzymywać przy zamkniętym zaworze tłocznym. Kontrolować stan przewodów wody gorącej, gromadzący się w rurach kamień, zmniejszający przekrój, nalęży usunąć.
Sposób użytkowania wymienników ciepła, przeznaczonych do centralnego ogrzewania i podgrzewaczy wody, oparty jest na tych samych zasadach (opinie o programie). Dlatego też konserwacja i remonty tych elementów są te same i polegają na:
naprawie, uzupełnianiu lub całkowitej wymianie uszkodzonej lub zniszczonej izolacji zewnętrznej;
naprawie, spawaniu zauważonych nieszczelności zewnętrznego płaszcza — przed przystąpieniem do tych robót zbiornik należy odłączyć od instalacji i opróżnić z wody;
naprawie przez spawanie lub wymianie uszkodzonej wężownicy, znajdującej się wewnątrz zbiornika; w tym celu należy odłączyć zbiornik od instalacji, opróżnić go z wody, a następnie odkręcić głowicę podgrzewacza (wymiennika) i wyciągnąć wężownicę; po dokonaniu remontu zbiornik od wewnątrz i wężownicę z zewnątrz należy oczyścić szczotką drucianą, pomalować farbą rdzochronną i wmontować wężownicę do podgrzewacza (wymiennika), przykręcając głowicę; pamiętać należy, że przy remoncie nie można zmniejszać powierzchni rur wężownicy i że wężownicę i podgrzewacz (wymiennik) (segregator aktów prawnych), po dokonanej naprawie, należy sprawdzić na ciśnienie; konieczność stałego dopełniania wody w kotle (stały ubytek wody w kotle) może być spowodowany nieszczelnością wężownicy, wówczas woda z kotła przez wężownicę uchodzi do podgrzewacza;
zabezpieczaniu podgrzewacza (wymiennika) przed korozją (rdzewieniem); rdzewiejący zbiornik należy oczyścić szczotką drucianą i pomalować farbą rdzochronną (minią ołowianą);
naprawie i zabezpieczaniu przed rdzą (jak wyżej) wsporników lub konstrukcji podtrzymującej zbiornik (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami