Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku jest halowa z drobnowymiarowych lekkich elementów strunobetonowych. Umożliwia ona segmentową rozbudowę w zależności od potrzeb. Wypełnienia ścienne stanowią lekkie płyty pianobetonowe lub azbestocementowe, izolowane wełną mineralną (program uprawnienia budowlane na komputer). Płyty te stosowane są również na pokrycie stropodachu. Posadzki i wybiegi zaprojektowano betonowe.
Pomieszczenie dla owiec przewidziano w wolnowybiegowej hali oddzielonej od pozostałych pomieszczeń ścianą osłonową. Równolegle do hali owiec usytuowane są pomieszczenia pomocnicze i usługowe. Konstrukcję budynku stanowią słupy żelbetowe prefabrykowane, wiązary dachowe żelbetowe lub drewniane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wypełnienia ścienne są wykonane zazwyczaj z bloków prefabrykowanych ceramicznych lub elementów gazobetonowych. Pokrycie dachu stanowi eternit falisty na łatach.
Ogólnie biorąc, budynki dla owiec nie występują masowo w krajach europejskich, a także i w Polsce. Stąd wywodzi się szczupłość przedstawionych tutaj rozwiązań funkcjonalnych. Niekiedy buduje się owczarnie z poddaszem użytkowym przeznaczonym na ściółkę (uprawnienia budowlane).

Nowe rozwiązania funkcjonalne sugerujące samokarmienie owiec w silosach powodują zwiększone zapotrzebowanie betonu na silosy, wybiegi, ogrodzenia itp.
Budynki dla ptactwa domowego ogólnie możemy podzielić na:
a) budynki przeznaczone dla niosek,
b) budynki przeznacznone do produkcji drobiu nośnego (program egzamin ustny).
Rozróżniamy następujące rodzaje budynków:
c) kurniki, przeznaczone dla niosek lub drobiu rzeźnego,
d) kaczniki,
e) gęśniki,
f) indyczniki,
g) inne, np. bażanciarnie.
Wybrane przykłady funkcjonalnych rozwiązań budynków dla ptactwa w Polsce. Jako pierwszy przykład rozpatrzymy kurnik dla 100 szt. niosek z wychowalnią piskląt. Budynek ma konstrukcję murowaną - z cegły lub żużlobetonowych pustaków Alfa (opinie o programie). Do budowy ścian można użyć też bloków piano- lub gazobetonowych. Stropodach składa się zazwyczaj z prefabrykowanych belek żelbetowych T-27, płyt żużlobetonowych lub żelbetowych. Posadzki są betonowe. Jest to budynek o konstrukcji halowej, z drobnowymiarowych elementów strunobetonowych. Wypełnienie ścian i stropodachu stanowią płyty pianobetonowe zbrojone, ocieplane styropianem lub wełną mineralną.

Układ funkcjonalny budynku

Konstrukcja budynku składa się z prefabrykowanych elementów żelbetowych stanowiących szkielet wewnętrzny, ścian zewnętrznych z pustaków żużlobetonowych Alfa lub bloków z betonu komórkowego, stropodachu z prefabrykowanych belek żelbetowych T-27 i płytami żelbetowymi wypełniającymi. Nadproża, posadzki itp. są wykonane z betonu.
Rozwiązanie funkcjonalne obejmuje halę dla kurcząt, paszarnię, dyżurkę, kotłownię oraz inne pomieszczenia pomocnicze. Budynek jest halowy o konstrukcji półszkieletowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych i nośnych ścian zewnętrznych z bloków pianobetonowych. Stropodach z prefabrykowanych elementów
żelbetowych jest ocieplany płytami pilśniowymi lub wełną mineralną. Posadzki zaprojektowano z betonu (segregator aktów prawnych).

Rozwiązanie zakładu wylęgu drobiu dla ferm reprodukcyjnych. Zakład wylęgowy ma za zadanie prowadzić wylęgi kurcząt do masowego chowu w odpowiednich fermach kurzych. Układ funkcjonalny budynku przewiduje pomieszczenia produkcyjne w postaci aparatowni przedlęgowej i aparatowni klujnikowej na 12 aparatów wylęgowych (typu Bios), o łącznej pojemności komór lęgowych 120 960 jaj, następnie szereg pomieszczeń pomocniczych, magazynowych, administracyjnych i sanitarnych.

Konstrukcja budynku jest półszkieletowa, z zastosowaniem prefabrykowanych elementów żelbetowych w postaci fundamentów punktowych pod słupy szkieletu nośnego, słupów nośnych, podciągów i belek stropodachowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne przewidziane są w postaci ścian murowanych z bloków pianobetonowych, cegły kratówki lub pustaków żużlobetonowych. Ściany piwnic przyjęto z betonu żwirowego. Stropodach stanowią żelbetowe belki prefabrykowane T-27 lub DZ-3, wypełnione pustakami betonowymi. Posadzki wykonane są z betonu lub lastryko przeznaczonego do zmywania (promocja 3 w 1). To samo odnosi się do klatek schodowych i podokienników.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !