Blog

Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zasady ogólne dotyczące umów o roboty budowlane

W artykule znajdziesz:

Zasady ogólne dotyczące umów o roboty budowlane

 
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 11
Zasady ogólne dotyczące umów o roboty budowlane

Od 1 czerwca 2017 roku w życie weszła zmiana przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących zakresu umów o roboty budowlane (uprawnienia budowlane). Jej celem jest ułatwienie podwykonawcom zatrudnionym na budowie odzyskania wynagrodzenia. Ponadto na inwestora nałożono solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za wypłacenie podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane zaliczana jest do umów prawa cywilnego. Jest to tzw. umowa nazwana, którą szczegółowo regulują przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym umowa o roboty budowlane nie jest równoznaczna z umową o wykonanie projektu obiektu, która powstaje wcześniej. Umowa o wykonanie projektu zawierana jest z projektantem, a dopiero później zawierana jest umowy o roboty budowlane. Stanowi ona odrębny rodzaj umowy o dzieło, która ze względu na wymóg profesjonalizmu wykonawcy oraz specyfiki obiektu jest bardzo obszernie uregulowana przepisami prawa budowlanego (segregator aktów prawnych). Według definicji umowa o roboty budowlane zobowiązuje wykonawcę do oddania przewidziane w umowie obiektu, który powinien być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestora zaś zobowiązuje do dokonania określonych przepisami czynności związanych z przekazaniem terenu budowy, dostarczeniem projektu, odebraniem obiektu oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane to umowa wzajemna i odpłatna, ponieważ każda ze stron zobowiązuje się do określonych świadczeń, będących odpowiednim świadczenia strony przeciwnej.

 

Strony umowy to

  • inwestor – może nim być dowolny podmiot, np. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, dysponujący środkami finansowymi niezbędnym na realizację inwestycji. Inwestor zamawia wykonanie określonego przez umowę obiektu budowlanego,
  • wykonawca – podmiot, który samodzielnie wykonuje zamówione roboty budowlane, nazywany wykonawcą generalnym. Może być nim również główny wykonawca, który do wykonywania określonych robót budowlanych zatrudnia podwykonawców (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 16 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 17 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 18
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 19
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 20 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 21 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 22
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 32 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 33 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 34
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 35
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 36 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 37 Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 38
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Oszczędna budowa domu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami