Blog

25.02.2021

Konstrukcja daszka roboczego

W artykule znajdziesz:

Konstrukcja daszka roboczego

Konstrukcja daszka roboczego

Konstrukcja daszka roboczego, podobnie jak i daszków ochronnych, jest stalowa lub drewniana. Przewoźne pomosty robocze są to wózki o dwóch osiach i kołach jednokołnierzowych, przystosowanych do jazdy po prowadnicach. Rama wózka wykonana jest ze stali profilowej. Na ramie umieszczona jest nakładana podłoga drewniana o szerokości 0,50-0,75 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pomost roboczy przesuwa się po prowadnicach wzdłuż budowanej nawierzchni. Przeznaczeniem pomostu jest umożliwienie ręcznego wykończenia nawierzchni betonowej bez konieczności wchodzenia na świeżo zagęszczone płyty betonowe. Agregaty elektryczne. Z uwagi na konieczność zasilania energią elektryczną silników oraz różnego rodzaju urządzeń, jakie mogą być stosowane na budowie, jak również w celu należytego oświetlenia placu budowy w czasie pracy o zmroku - wśród maszyn stanowiących wyposażenie budowy powinny znajdować się zespoły do wytwarzania prądu elektrycznego.

Przewoźny zespół do wytwarzania prądu elektrycznego produkcji krajowej Mądro typ AB-63B jest wyposażony w prądnicę prądu zmiennego. Na omówienie zasługuje także amerykańska wykańczarka bez prowadnic firmy Guntert & Zimmerman (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Nowością w tego typu wykańczarce nawierzchni betonowej w stosunku do poprzednio opisanych są deskowania ślizgowe stalowe na stałe połączone z maszyną. Ostatnie modele maszyn posiadają deskowania o długości 5,80 m (19 stóp), z czego 0,90 m (3 stopy) znajduje się przed lejem zsypowym pojemnika masy betonowej i nie ma kontaktu z betonem, pozostałe zaś 16 stóp deskowania ślizgowego stanowi już oparcie dla zagęszczonej masy betonowej. Maszyna przystosowana jest do budowy nawierzchni o szerokości 7.30 m.

Najistotniejsze części maszyny to zasobnik masy, wibratory i gładziki. Zasobnik masy betonowej (w formie leja) posiada szparę zsypową (do regulowania) na całej szerokości. Wewnątrz zasobnika znajdują się podajniki zgrzebłowe i ślimakowe, dzięki czemu masa betonowa może być podawana w trójfazowego oraz silnik wysokoprężny o mocy 50-75 KM. Zespól ten zmontowany jest na podwoziu jednoosiowym z podpórką używaną w czasie pracy. Ciężar własny zespołu wynosi 2650 kG.
Stosowane są również zespoły typu Reiner o mocy od 5 do 90 kW. Zależnie od mocy silniki tych zespołów są 2-, 4- i 6-cylindrowe czterosuwowe (uprawnienia budowlane).

Nacinarki szczelin w betonie

W nawierzchniach betonowych szczeliny zarówno dylatacyjne, jak i kontrakcyjne można wykonywać w sposób mechaniczny dwiema metodami:
- za pomocą maszyn, w których roboczym elementem jest nóż wibracyjny zanurzający się w świeżym betonie,
- za pomocą maszyn, w których roboczym elementem są piły w postaci tarcz karborundowych nacinających częściowo stwardniały beton.
Do pierwszej grupy maszyn należy samojezdna nacinarka szczelin w świeżym betonie produkcji radzieckiej D-377 (program egzamin ustny).
Na pomoście tej maszyny znajdują się trzy zespoły robocze
- zespół do nacinania szczelin poprzecznych,
- zespół do nacinania szczelin podłużnych,
- zespół do zapełniania szczelin asfaltową masą zalewową (opinie o programie).

Do nacinania szczelin poprzecznych służy nóż wibracyjny odpowiedniej grubości (10 mm) i długości (6900, 4900 lub 3400 mm) w zależności od szerokości nawierzchni. Nóż ten w zależności od długości wyposażony jest w 2 do 5 wibratorów elektrycznych o częstotliwości 3600 drgań/min.
Nóż wibracyjny podwieszony jest za pośrednictwem gumowo-metalowych amortyzatorów do dwóch pionowych kolumienek (segregator aktów prawnych).

Sposób podwieszenia umożliwia regulowanie położenia noża w płaszczyźnie pionowej zgodnie z założoną głębokością nacinania szczelin, a wibratory ułatwiają zanurzanie się noża w świeżo zagęszczony beton.
Nacinanie szczeliny powinno odbywać się w momencie, gdy zagęszczony beton wykazuje zmniejszenie plastyczności, ale przed rozpoczęciem procesu wiązania.

Przez opuszczenie, a następnie podniesienie noża otrzymuje się szczelinę o przekroju trapezowym (nieco zbieżnym ku dołowi), o gładkich i dobrze zagęszczonych ściankach. Aby wygładzić nawierzchnię w sąsiedztwie noża i nie dopuścić do jej podnoszenia się, zespół nacinający posiada studzienkę wygładzającą (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami