Konstrukcja siatki

Konstrukcja siatki

Konstrukcję siatki wykonuje się zazwyczaj metodą kolejnych przybliżeń w sposób następujący:

  1. Wykreśla się szereg linii ekwdpotencjalnych, których położenie jest określone przez warunki brzegowe.
  2. Różnica ciśnień pomiędzy poszczególnymi liniami ekwipotencjalnymi musi być stała.
  3. Każdą z tych linii dzieli się na równą ilość odcinków (program uprawnienia budowlane na komputer). Przez punkty podziału prowadzi się linię, która stanowi linię przepływu.
  4. Przy wykonaniu siatki przyjmuje się, że linie ekwipotencjalne przecinają się pod kątem prostym z nieprzepuszczalnymi elementami obrysu podziemnego budowli (np. ścianki szczelne) i ze stropem warstwy nieprzepuszczalnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z zależności (3.19) widać, że wielkość T, którą definiuje się jako ciśnie? spływowe, posiada wymiar siły masowej i kierunek zgodny z kierunkiem lii prądu. Wpływa ono na zwiększenie, lub zmniejszenie, ciężaru objętościowej gruntu w zależności od kąta, jaki tworzy linia prądu z wektorem pola grawitacji w badanym punkcie strefy przepływu (uprawnienia budowlane).

Równanie (3.19) nie uwzględnia wpływu lepkości cieczy. Ciśnienie spływowe jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym w warunkach kiedy Unie prądu są równoległe do wektorów pola grawitacji i posil dają przeciwny zwrot. Wówczas może mieć miejsce przypadek, że ciśnieni spływowe osiągnie wartość większą od ciężaru objętościowego gruntu (program egzamin ustny). Następuje wtedy rozmywanie gruntu, które w polskiej literaturze bywa określany terminem „kotłowanie gruntu” (R. Piętkowski [8]) a w angielskiej, „quicksand”. Zjawisko to jest szczególnie groźne w gruntach piaszczystych.

Prędkość suwania się frontu

Ponieważ ciężar objętościowy gruntu znajdującego się poniżej zwierciadła wody gruntowej jest zazwyczaj bliski jedności, więc można zrobić następujące ograniczenie na wielkość spadku hydraulicznego niebezpiecznego w opisanych wyżej warunkach nakładać takie warunki brzegowe dla przepływu w konkretnych warunkach praktycznych, aby spadek hydrauliczny miarodajny w strefie niebezpiecznej był mniejszy od jedności (opinie o programie). Prawo Darcy jest prawem doświadczalnym, stąd i współczynnik przepuszczalności może zostać ustalony jedynie na podstawie obserwacji doświadczalnych. Pomiaru współczynnika przepuszczalności można dokonać w warunkach laboratoryjnych, na podstawie próbnego pompowania, oraz dla gruntów sypkich na podstawie wzorów ustalonych empirycznie. Dalej zostaną omówione kolejno wszystkie trzy metody. Rozważania zostaną ograniczone jedynie do idei pomiaru. W praktyce stosuje się dwa typy aparatów: ze stałym spadkiem hydraulicznym i ze zmiennym spadkiem hydraulicznym. Pierwszy jest przydatny jedynie w przypadku gruntów sypkich, drugi jest wykorzystywany dla gruntów spoistych (segregator aktów prawnych).

Przy omawianiu postaci występowania wody w gruncie wspomniano, że woda błonkowa związana siłami przyciągania z cząstkami gruntu ma tendencję do przemieszczania się z miejsc o wyższych potencjałach termicznych do miejsc o niższych potencjałach. W przypadku występowania znacznej różnicy temperatur w gruncie nastąpi migracja wody błonkowej do miejsc o niższej temperaturze. Jeżeli teraz w obszarze objętym procesem migracji wody błonkowej znajduje się woda kapilarna mająca kontakt ze zwierciadłem wody gruntowej to powstaje układ umożliwiający przemieszczanie - t wody do miejsc o obniżonej temperaturze, powodując wzrost wilgotności mtu w strefie ochłodzenia. Intensywność tego procesu jest uzależniona od wielu czynników (promocja 3 w 1). Wpływają na nią oczywiście wielkość gradientu tempera- -uziarnienie gruntu itp. Proces ten kończy się z chwilą całkowitego zamarznięcia wody zawartej w porach gruntu i wody błonkowej. Stąd prędkość suwania się frontu przemarzania musi również wpływać na intensywność Transportu wody w gruncie w efekcie działania gradientu pola temperatury. Proces ten daje się wyraźnie zauważyć tylko w niektórych rodzajach gruntu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !