Kontrola przewodów kominowych - o czym trzeba pamiętać?


Kontrola przewodów kominowych – o czym trzeba pamiętać?

 

W okresie grzewczym kontrola przewodów kominowych, ich stanu technicznego i drożności jest bardzo ważna zarówno w domach jednorodzinnych jak i kamienicach, blokach czy budynkach publicznych. Bez regularnej kontroli nie da się bowiem w sposób bezpieczny i prawidłowy korzystać z ciągów kominowych.

 

Kontrola kominów jest obowiązkiem zarządcy

 

Przepisy ustawy Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 mówi o tym, że raz do roku oraz co pięć lat kontrola stanu technicznego kominów musi być przeprowadzona przez zarządcę budynku lub przez jego właściciela. W zakres takiej kontroli powinno wchodzić sprawdzenie drożności kominów, przewodów wentylacyjnych i spalinowych przez osobę uprawnioną. Co rok kominiarze powinni dokonywać przeglądu i ewentualnego udrożniania kominów, natomiast co pięć lat wymagana jest ich inwentaryzacja. Warto pamiętać o tym, że w blokach i kamienicach mieszkańcy nie muszą organizować przeglądów na własną rękę, powinien robić to za nich zarządca lub administrator, ale lokatorzy powinni być poinformowani o terminie wizyty kominiarza. W domach prywatnych przeprowadzenie kontroli leży już w gestii samych właścicieli. W przypadku spalania paliw stałych, przeglądy i czyszczenie kominów powinny być organizowane częściej niż raz do roku.

 

Co grozi za brak kontroli kominów?

 

Gdy nie zadbamy odpowiednio o przewody kominowe, narażamy się na karę grzywny – ta może sięgać maksymalnie 500 złotych i jest nakładana przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Tak naprawdę jednak sprawa dotyczy budynków użyteczności publicznej czy bloków, inspektor nie sprawdza bowiem domów prywatnych. Powinniśmy jednak wynajmować kominiarza do czyszczenia kominów by móc korzystać z przewodów w sposób bezpieczny – co roku w okresie grzewczym słyszymy o dziesiątkach lub nawet setkach ofiar zabójczego czadu, który wytwarza się właśnie w wyniku niedrożności kominów i przewodów wentylacyjnych. Regularny przegląd może więc uratować życie mieszkańców, a zajmuje kilkadziesiąt minut i nie kosztuje przecież majątku.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami