Kopanie wachlarzowe

Kopanie wachlarzowe
Kopanie wachlarzowe

Kopanie równoległe odbywa się przy dwóch złączonych przegubowo ramach czerpakowych 3-2 i 2-1 podwieszonych na 2 linach do ukośnie ustawionego wysięgnika. Praca rozpoczyna się od położenia 3-2-1, po czym po szeregu przejść zbocze ulega ścięciu, aż ramy czerpakowe zajmą położenie linii 3′-2′-l. Po ścięciu warstwy gruntu na zboczu odpowiadającej odcinkowi a należy przesunąć o tę samą odległość tor szynowy, na którym umieszczona jest koparka (na rysunku w prawo) podnieść ramę do położenia górnego równolegle do poprzedniego położenia 3-2-1 i powtórzyć cykl skrawania następnej warstwy o grubości odpowiadającej odcinkowi a (program uprawnienia budowlane na komputer). Ten sposób kopania ma poważną zaletę; uzyskuje się przy nim dużą wydajność oraz równomierne skrawanie, a w wyniku - dobre napełnienie czerpaków na danej długości zbocza. Jednak związane jest to z koniecznością częstego i kosztownego przesuwania toru szynowego.

Kopanie wachlarzowe odbywa się przez stopniowe zagłębianie ramy czerpakowej zamocowanej przegubowo w punkcie 1 do podwozia kołowego i podwieszonej w jednym tylko punkcie do wysięgnika koparki. Na początku robót praca odbywa się nie na całej długości ramy czerpakowej, lecz na jej części końcowej. W miarę zagłębiania się ramy czerpakowej odspajanie gruntu odbywa się na coraz większej długości zbocza (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Gdy rama czerpakowa osiągnie założoną głębokość, wówczas ustawia się przęsło wyrównujące (plantujące) o długości a w położeniu 3′-2′. Dalsze kopanie odbywa się po przesunięciu toru szynowego z koparką na odległość a, przy czym rama czerpakowa musi być podniesiona (uprawnienia budowlane). Z nowego położenia toru kopanie, jak widać z rysunku, odbywać się będzie znowu na części długości zbocza, następnie znowu na całej długości itd.

Zastosowanie koparek wielo- czerpakowych do wydobywania i ładowania na środki transportowe piasku i żwiru w kopalniach jest szeroko rozpowszechnione. W niektórych przypadkach dobudowy wane są do koparek urządzenia mające na celu frakcjonowanie wydobywanego kruszywa składające się z przesiewników sortujących kruszywo na kilka frakcji oraz z rusztu odrzucającego kamienie (0<£ K) (program egzamin ustny).

Koparki wieloczerpakowe kopania

Poza urządzeniami do sortowania instalowane są na koparkach wieloczerpakowych czasami urządzenia do przemywania kruszywa. Koparka z urządzeniem sortowniczym dla czterech frakcji kruszywa wraz z instalacją do przemywania. W kraju z koparek wieloczerpakowych kopania poprzecznego spotykane są koparki typu KWE-251 oraz typu K.WE-160 (opinie o programie).

Koparki wieloczerpakowe kopania podłużnego przesuwają się ku przodowi po wyznaczonej osi, pozostawiając za sobą gotowy rów o odpowiednim przekroju dla rurociągów lub kabli, bądź też o przekroju odpowiadającym potrzebom melioracyjnym.

Koparki wieloczerpakowe kopania podłużnego mają przeważnie podwozie gąsienicowe; spotyka się również podwozia kołowe oraz podwozia mieszane (gąsienicowo-kołowe). Koparka ET-251 przeznaczona jest do wykonywania rowów ze ścianami prostopadłymi o głębokości do 2,5 m i szerokości 0,8-H,l m. Rama czerpakowa koparki ET-251 pospawana jest z kształtowników stalowych. Czerpaki umocowane są do dwóch łańcuchów składających się z ogniw o długości 190 mm. Odstęp między czerpakami o pojemności każdy 45 1 wynosi 1140 mm (segregator aktów prawnych).

Rama czerpakowa przymocowana jest swym górnym końcem do dwóch wózków, których kółka 7 przesuwają się między półkami wygiętych w łuk dwuteowników. Para wózków tworzy tzw. karetkę. Rama czerpakowa opiera się na kolkach wspierających 8 przesuwających się po wierzchu tychże dwuteowników. Karetka wraz z całą ramą czerpakową może być opuszczana i podnoszona za pomocą wielokrążka linowego; jeden koniec liny wielokrążka przymocowany jest do karetki, drugi zaś do bębna wciągarki.

W czasie pracy czerpaki nabierają grunt, przy czym początkowo koparka stoi na miejscu; po osiągnięciu przez czerpaki zaprojektowanej głębokości włącza się mechanizm jazdy. Głębokość kopania jest regulowana za pomocą wielokrążka łączącego ramę czerpakową z bębnem wciągarki umieszczonej na nadwoziu (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !