Kora pułapkowa

 

Kora pułapkowa

Kora pułapkowa - płaty świeżej kory świerka lub sosny wykładane w szkółkach i uprawach; pod k.p. gromadzą się szkodliwe chrząszcze, skąd systematycznie są wybierane i niszczone koraliki, raksloty - drewniane kulki z otworami nanizane na linkę lub drut, zamykające szponę i ułatwiające przesuwanie się szpony po maszcie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Koramina - kardiamid.

Korazja - mechaniczne zdzieranie skał spoistych uderzeniami piasku naniesionego przez wiatr.
Korba - ramię w mechanizmie dźwigniowym, mogące wykonywać pełny ruch obrotowy; (2) dźwignia na końcu wału służąca do wprowadzenia wału w ruch obrotowy lub do przenoszenia ruchu obrotowego wału na połączony z korbą element (korbowód)

Korba do świdrów - przyrząd ręczny do wiercenia otworów, w którym obrót świderka uzyskuje się przez bezpośrednie pokręcanie wykorbionym prętem, na którym osadzony jest uchwyt świdra (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Korba rozruchowa - korba do ręcznego rozruchu silnika spalinowego.
Korba wiertnicza - korba zaklinowana na wale głównym wiertnicy udarowej, mająca trzy otwory rozmieszczone niesymetrycznie, w których można na przemian umocować czop Korbowy i uzyskać w ten sposób trzy różnej wielkości wzniosy (skoki) wahacza.
Korbowód - część mechanizmu korbowego łącząca czop korby z elementem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny (uprawnienia budowlane).

Korbowód boczny - korbowód o niedzielonym łbie, połączonym za pomocą sworznia z łbem korbowodu głównego, stosowany w silnikach wielorzędowych i gwiazdowych. Korbowód główny - korbowód silnika, w którym osie kilku cylindrów leżą w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi wału korbowego, a czop korbowy jest wspólny dla tych cylindrów oprócz otworu na czop korbowy ma otwory na sworznie służące do połączenia łbów korbowodów bocznych z łbem k.g (program egzamin ustny).

Kord

Kord - przędza nitkowana stanowiąca osnowę tkaniny kordowej; (2) tkanina kordowa wykonana z bawełny, sztucznego jedwabiu, nylonu lub drutu stalowego stosowana na opony samochodowe.
Kordel - sznurek z papieru izolacyjnego jedno-lub trójskrętkowy albo żyłka z tworzywa termoplastycznego; służy do owijania żył kabli dalekosiężnych (opinie o programie).
Kordieryt, dychroit - minerał, glinokrzemian magnezu i glinu krystalizuje w układzie rombowym, używany w jubilerstwie.
Kordieryt - jedna z faz występująca w układzie Mg0-Si02-A12OJ o składzie 2MgO • 2A12OJ •’ 5Si02 - stanowiąca spiek, ceramikę kordierytową o dobrych własnościach elektroizolacyjnych; stosowany do produkcji izolatorów, izolacji tcrmoelementów i pirometrów, elementów radiotechnicznych, do budowy komór łukowych i osłon przeciwiskrowych Kordyliera - geoantyklina kordyt - proch nitrogłicerynowy.

Korek - surowiec uzyskiwany z kory niektórych roślin drzewiastych (dąb korkowy, korkowiec amurski), odznaczający się wybitnymi własnościami izolacyjnymi i stosunkowo dużą wytrzymałością.
Korek - zamknięcie (opakowania) wciskane, wkręcane lub dociskane, w kształcie walca, beczułki lub grzybka, w środku pełne lub częściowo puste
Korek - kształtka wodociągowa lub kanalizacyjna w postaci krótkiego walca zamkniętego na jednym końcu, stosowana do szczelnego zamykania końcówek przewodów lub czasowo niewykorzystanych odgałęzień.

Korek - czop z materiału ogniotrwałego do zatykania otworu spustowego w piecach, zamykania głównego wlewu (w zbiorniku wlewowym) (segregator aktów prawnych).
Korek - wygięta deska z uchwytem obłożona masą korkową, służąca do ręcznego groszkowania i podciągania.

Korek ekspandowany - kruszywo o porach sztucznie zwiększonych przez rozpęczanie w wysokiej temperaturze; materiał izolacyjny i ciepłochronny.
Korek iłowy - odcinek otworu wiertniczego, przestrzeni między rurami lub przestrzeni pozarurowej wypełniony iłem w celu odcięcia dopływu wody do otworu.

Korek magnetyczny - korek spustowy miski olejowej lub obudowy skrzynki biegów wyposażony we wkładkę magnetyczną, wychwytującą zawarte w oleju cząsteczki ferromagnetyczne korek piaskowy - korek podsadzkowy służący jako odciążenie przed tamą wodną (promocja 3 w 1).
Korek podsadzkowy - górn. zamknięcie wyrobiska korytarzowego między dwiema tamami przez wypełnienie podsadzką płynną w celu odgrodzenia się od pożaru podziemnego lub odcięcia dopływu powietrza.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami