Korek prasowany

Korek prasowany

Korek prasowany - korek mielony, mieszany i sklejony szelakiem, kazeiną kwasową, klejem kostno-skómym lub innym środkiem wiążącym (zależnie do przeznaczenia), sprasowany w płyty.
korek spustowy - element w postaci krótkiego, uszczelnionego wkrętu zamykający otwór służący do opróżniania naczynia korek topliwy - urządzenie bezpieczeństwa w postaci zatyczki z łatwo topliwego materiału, który przy nadmiernym wzroście temperatury topi się umożliwiając przepływ czynnika przez otwór; k.t. stosowane są np. w kotłach parowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

korekcja apertury - TV kompensacja częściowa zniekształceń aperturowych przez uwydatnianie składowych sygnału obrazu o większych częstotliwościach lub przez wprowadzenie dodatkowych sygnałów, pochodnych sygnału obrazu korekcja barw retusz ręczny, fotomechaniczny. elektroniczny polegający na usunięciu.
odchyleń barwnych, powstających wskutek niedoskonałości materiałów, procesów reprodukcyjnych i drukowania.
korekcja progowa - zmniejszenie prędkości przepływającej wody w wyniku zmniejszenia spadku dna za pomocą progów dennych, na których jak na stopniach następuje koncentracja spadku.
korekcja sygnału - usuwanie lub zmniejszanie zniekształceń sygnału (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

korekcja uzębienia -przesunięcie zarysu zęba (w kole zębatym ewolwentowym) w kierunku promieniowym na zewnątrz wieńca zębatego lub w głąb, mające na celu poprawienie warunków pracy przekładni zębatej korekcja zazębienia - masz. przesunięcie zarysów zębów w jednym lub w obu kołach przekładni zębatej, w celu poprawienia warunków pracy przekładni.
koreks - światłoszczelna puszka do wywoływania filmów małoobrazkowych i błon zwojowych (uprawnienia budowlane).

korekta - oznaczanie na odbitce korektowej za pomocą znaków korektorskich zauważonych błędów w składzie, w obrazie formy drukowej itp.; (2) wykonywanie przez składacza w składzie lub przez korektora w formach drukowych poprawek zaznaczonych na odbitce korektowej; (3) - odbitka korektowa korektor1 - tel. układ bierny lub czynny do usuwania lub zmniejszania zniekształceń tłumicnio- wych lub fazowych w torach lub urządzeniach telekomunikacyjnych.
korektor - pracownik wydawnictwa, redakcji lub drukami oznaczający poprawki na odbitkach korektowych za pomocą znaków korektorskich lub wykonujący korektę w formach drukowych wg oznaczeń naniesionych na odbitce korektowej (program egzamin ustny).

Korektor fazowy

korektor fazowy - korektor opóźnieniowy korektor Flindersa - każda z kilku sztabek z miękkiej stali, umieszczonych w szafce podstawy kompasu w celu kompensacji dewiacji korektor gamma - korektor kontrastu korektor impulsów wybiorczych - urządzenie w centrali automatycznej nadające impulsom wybiorczym właściwy rytm korektor kabla - TV układ, który koryguje zniekształcenia sygnału wizyjnego występujące w torze kablowym kabla kamerowego korektor kontrastu, korektor gamma - TV układ elektroniczny przeznaczony do uzyskania właściwego współczynnika kontrastu całego toru wizyjnego (opinie o programie).

korektor opóźnieniowy. korektor fazowy - lei. czwórnik, którego opóźność zmienia się z częstotliwością w zadany sposób i który jest stosowany w celu zmniejszenia zniekształceń opóźnieniowych.
korektor pompy wtryskowej - urządzenie stanowiące składową część pompy wtryskowej, służące do poprawiania jej charakterystyki w celu utrzymania stałej wartości wydatku pompy niezależnie od prędkości obrotów, przy niezmienionym położeniu listwy zębatej regulującej wydatek pompy (segregator aktów prawnych).

korektor tłumieniowy - czwórnik, którego tłumienność fazowa zmienia się z częstotliwością w zadany sposób i który jest stosowany w celu zmniejszenia zniekształceń tlumieniowych korektor wyprzedzenia zapłonu - regulator (podciśnieniowy), który w miarę zmniejszania się obciążenia silnika rozszerza zakres zmienności rzeczywistego wyprzedzenia zapłonu, ustawianego przez regulator zapłonu korektorka - urządzenie galwaniczne do wykonywania na formie wklęsłodrukowej korekty metodą elektrolityczną, którego podstawowymi częściami są prostownik prądu i ręczna elektroda (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !