Korozja pod wodą

Korozja pod wodą

Korozja pod wodą: korozja metali znajdujących się stale w wodzie. Niektóre z substancji znajdujących się w większości rodzajów wód w postaci roztworu lub zawiesiny szczególnie silnie wzmagają korozję.

Korozja wżerowa: korozja występująca punktowo, prowadząca do powstawania w metalu ubytków (wżerów) w kształcie głębokich kraterów lub ukłuć igły. Korozja tego typu może doprowadzić do przedziurawienia elementu na wylot (program uprawnienia budowlane na komputer).

Korozja równomierna: korozja niszcząca metal mniej więcej równolegle do powierzchni.

Korozja szczelinowa: zwiększona miejscowo korozja w szczelinach elementów konstrukcyjnych. Przyczyną jej są wadliwe rozwiązania konstrukcyjne lub niewłaściwy sposób wykonania konstrukcji, np. punktowe spawanie blach.

Korozja śródkrystaliczna: korozja przechodząca przez ziarna kryształów tworzących strukturę metalu.

Korozja warstwowa: rodzaj korozji występujący na metalach walcowanych lub prasowanych, przy których korozja postępuje przeważnie równolegle do powierzchni formowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Korozja wybiorcza (selektywna): korozja, przy której koroduje nie cały metal, lecz tylko określone części struktury metalu, np. przy stalach stopowych jeden z metali wchodzących w skład stopu.

Korozja plamowa: miejscowe płaskie soczewkowate wżery w metalu. Koszty ochrony przed korozją: nakłady finansowe ponoszone na zapobieganie korozji (uprawnienia budowlane).

Krycie: zdolność optycznego przykrywania podłoża przez pigmentowaną powłokę malarską. Stopień zdolności krycia zależy od zdolności załamywania światła przez pigment, wielkości jego cząstek i zawartości pigmentu w spoiwie. Krzemian cynkowy: sól kwasu krzemowego zawierająca cynk. Powłoki cynkowo-krzemianowe, które składają się z pyłu cynkowego i twardniejącego szkła wodnego, tworzą na powierzchni stali warstwę ochronną działającą katodowo. Pokrycie takie jest odporne na działanie wody, kwasów i wyższych temperatur (program egzamin ustny).

Krzemica płuc

Krzemica płuc: choroba powodowana przez wdychanie pyłu krzemionki, który przy określonych robotach, np. górniczych lub przy odrdzewianiu metodą piaskowania, unosi się w powietrzu i przy oddychaniu trafia do płuc. Wdychany pyl tworzy grudki kwarcowe, które bardzo utrudniają funkcję płuc. Krzemicy płuc można zapobiegać przez stosowanie masek ochronnych, a przy odrdzewianiu - przez stosowanie materiału ściernego, me wytwarzającego pyłu krzemionki lub wytwarzającego taki pył tylko w nieznacznych ilościach (opinie o programie).

Kwasy tłuszczowe: oleje roślinne stosowane jako spoiwa w wyrobach lakierowych, składają się przeważnie z nienasyconych kwasów tłuszczowych, np linolowego i linolenowego, które w powietrzu utleniają się tworząc linoksyn stanowiący ciało stałe Powoduje to wysychanie olejnych powłok lakierowych.

Kwasy tłuszczowe sulfonowane: produkty chemiczne otrzymywane przez wprowadzenie grupy sulfonowej (S03H) do kwasów tłuszczowych. Związki te są m in. stosowane do produkcji środków piorących i odtłuszczających Kwiat cynkowy: ruda cynku (hydrocynkit).

Lakier epoksydowy do ochrony biernej - czarny: zawiesina wypełniaczy w roztworze żywicy epoksydowej oraz niskotopliwego paku węglowego i smoły hutniczej w rozpuszczalnikach, utwardzana osobno dostarczanym utwardzaczem aminowym. Oba składniki miesza się krótko przed nanoszeniem. Wykonane z tego lakieru powłoki są dość grube, twarde, odporne na działanie wody i wielu substancji chemicznych (segregator aktów prawnych).

Lakiery chemoutwardzalne: lakiery schnące wskutek reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy dwoma oddzielnie dostarczanymi składnikami, zmieszanymi tuz przed naniesieniem powłoki Do grupy tych lakierów należą lakiery epoksydowe, lakiery poliuretanowe i poliestrowe.

Lakiery elektroizolacyjne: lakiery, z których wykonana powłoka nie przewodzi prądu elektrycznego. Stosowane są one przeważnie w przemyśle elektrotechnicznym do izolowania drutów metodą lakierowania (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !