Korozja pod wodą

Korozja pod wodą

Korozja pod wodą: korozja metali znajdujących się stale w wodzie. Niektóre z substancji znajdujących się w większości rodzajów wód w postaci roztworu lub zawiesiny szczególnie silnie wzmagają korozję.

Korozja wżerowa: korozja występująca punktowo, prowadząca do powstawania w metalu ubytków (wżerów) w kształcie głębokich kraterów lub ukłuć igły. Korozja tego typu może doprowadzić do przedziurawienia elementu na wylot (program uprawnienia budowlane na komputer).

Korozja równomierna: korozja niszcząca metal mniej więcej równolegle do powierzchni.

Korozja szczelinowa: zwiększona miejscowo korozja w szczelinach elementów konstrukcyjnych. Przyczyną jej są wadliwe rozwiązania konstrukcyjne lub niewłaściwy sposób wykonania konstrukcji, np. punktowe spawanie blach.

Korozja śródkrystaliczna: korozja przechodząca przez ziarna kryształów tworzących strukturę metalu.

Korozja warstwowa: rodzaj korozji występujący na metalach walcowanych lub prasowanych, przy których korozja postępuje przeważnie równolegle do powierzchni formowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Korozja wybiorcza (selektywna): korozja, przy której koroduje nie cały metal, lecz tylko określone części struktury metalu, np. przy stalach stopowych jeden z metali wchodzących w skład stopu.

Korozja plamowa: miejscowe płaskie soczewkowate wżery w metalu. Koszty ochrony przed korozją: nakłady finansowe ponoszone na zapobieganie korozji (uprawnienia budowlane).

Krycie: zdolność optycznego przykrywania podłoża przez pigmentowaną powłokę malarską. Stopień zdolności krycia zależy od zdolności załamywania światła przez pigment, wielkości jego cząstek i zawartości pigmentu w spoiwie. Krzemian cynkowy: sól kwasu krzemowego zawierająca cynk. Powłoki cynkowo-krzemianowe, które składają się z pyłu cynkowego i twardniejącego szkła wodnego, tworzą na powierzchni stali warstwę ochronną działającą katodowo. Pokrycie takie jest odporne na działanie wody, kwasów i wyższych temperatur (program egzamin ustny).

Krzemica płuc

Krzemica płuc: choroba powodowana przez wdychanie pyłu krzemionki, który przy określonych robotach, np. górniczych lub przy odrdzewianiu metodą piaskowania, unosi się w powietrzu i przy oddychaniu trafia do płuc. Wdychany pyl tworzy grudki kwarcowe, które bardzo utrudniają funkcję płuc. Krzemicy płuc można zapobiegać przez stosowanie masek ochronnych, a przy odrdzewianiu - przez stosowanie materiału ściernego, me wytwarzającego pyłu krzemionki lub wytwarzającego taki pył tylko w nieznacznych ilościach (opinie o programie).

Kwasy tłuszczowe: oleje roślinne stosowane jako spoiwa w wyrobach lakierowych, składają się przeważnie z nienasyconych kwasów tłuszczowych, np linolowego i linolenowego, które w powietrzu utleniają się tworząc linoksyn stanowiący ciało stałe Powoduje to wysychanie olejnych powłok lakierowych.

Kwasy tłuszczowe sulfonowane: produkty chemiczne otrzymywane przez wprowadzenie grupy sulfonowej (S03H) do kwasów tłuszczowych. Związki te są m in. stosowane do produkcji środków piorących i odtłuszczających Kwiat cynkowy: ruda cynku (hydrocynkit).

Lakier epoksydowy do ochrony biernej - czarny: zawiesina wypełniaczy w roztworze żywicy epoksydowej oraz niskotopliwego paku węglowego i smoły hutniczej w rozpuszczalnikach, utwardzana osobno dostarczanym utwardzaczem aminowym. Oba składniki miesza się krótko przed nanoszeniem. Wykonane z tego lakieru powłoki są dość grube, twarde, odporne na działanie wody i wielu substancji chemicznych (segregator aktów prawnych).

Lakiery chemoutwardzalne: lakiery schnące wskutek reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy dwoma oddzielnie dostarczanymi składnikami, zmieszanymi tuz przed naniesieniem powłoki Do grupy tych lakierów należą lakiery epoksydowe, lakiery poliuretanowe i poliestrowe.

Lakiery elektroizolacyjne: lakiery, z których wykonana powłoka nie przewodzi prądu elektrycznego. Stosowane są one przeważnie w przemyśle elektrotechnicznym do izolowania drutów metodą lakierowania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami