Blog

10.04.2021

Korpus kredensu

W artykule znajdziesz:

Korpus kredensu

Korpus kredensu

Takie kombinacje korpusu i elementu nośnego określono jako najlepsze rozwiązania (program uprawnienia budowlane na komputer). Dziś także poleca się je ze względu na estetykę. Ale nie wszystkie kombinacje są, naszym zdaniem, godne polecenia z tego właśnie względu.
jakie kształty powierzchni są w naszym odczuciu harmonijne?
Korpus kredensu widziany od czoła ma często kształt leżącego prostokąta. Prostokąty leżące lub stojące wywołują u ludzi różne odczucia. Sprawdź to zakrywając i odkrywając na przemian prostokąty.

Większość ludzi stwierdzi, że:
a. leżące prostokąty działają na nich uspokajająco, wiążą z ziemią;
b. stojące prostokąty natomiast „rosną", są dynamiczne, dążą do góry.
Dowód na to, że proporcje boków odgrywają również pewną rolę (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Większość ludzi odczuwa przyjemnie proporcje krawędzi według Złotego Podziału (około 1:1,6). Im bardziej zbliża się do kwadratu stosunek boków danej powierzchni, tym mocniejsze jest optyczne wrażenie stałości, nudy. Przy wydłużaniu prostokąta coraz bardziej zmieniają się proporcje jego boków; prostokąt postrzegany jest teraz bardziej jako odcinek a nie jako powierzchnia.

Zasadę Złotego Podziału stosuje się również do podziału powierzchni (uprawnienia budowlane).
Krótki odcinek minor (m) tak się ma do dużego odcinka major (M), jak major do nie podzielonego odcinka (G). Tak zwany „modulor" francuskiego architekta Le Corbusiera zaprojektowano z prostokąta o proporcji boków 1:2 („podwójny kwadrat") i zasady Złotego Podziału. Stosuje się także inne moduły projektowe, np. proporcje z pełnych liczb 1:1, 1:1, 1:3 itd. Jest to więc dostawianie do siebie kwadratów. Kredens, którego projekt stanowił kwadrat oraz dostawione mniejsze kwadraty.

Mebel jest projektem pracy dyplomowej. Jest to typowy mebel do przechowywania przedmiotów; korpus ma kształt skrzyni (program egzamin ustny).
Jak wynika z rysunku dno, płyty i boki szafy wykonane są z litego drewna. Drzwi także skonstruowano z połączonych ze sobą desek. Korpus wykończony zostanie ścianką tylną ze sklejki fornirowanej o grubości 8 mm.

Korpus masywny

Co się stanie, jeśli na skrzynkę podziała z jednej strony siła naciskająca. Skrzynka straci kąty proste. W przypadku korpusu ścianka tylna działa jak element usztywniający. Musi być zatem sama w sobie wystarczająco masywna i dopasowana nieruchomo lub zamocowana. Sztywność na powierzchni ściany tylnej wzmacniana jest trwałością połączeń narożnych. W przedniej części korpusu sztywność konstrukcji zapewnia jedynie trwałość połączeń narożnych. Meble, w których znajduje się dużo przedmiotów, wypaczają się przeważnie w przedniej części korpusu. Takie meble, stojące na nierównej podłodze, należy wypoziomować zawczasu (opinie o programie).
Połączenia narożne drewna litego.

Połączenia wczepowe klinowe korpusu szafy trzeba wykonać maszynowo. Wymagają one szczególnej dokładności i dają także na powierzchniach czołowych podstawy wczepu gładkie powierzchnie klejenia. Połączenie narożne drewna litego powinno w jak największym stopniu zapobiegać zmianie kształtu mebla na skutek pęcznienia i skurczu drewna. Miejsca połączeń desek muszą ściśle do siebie przylegać. Szerokość wczepów powinna odpowiadać w przybliżeniu grubości drewna. Tym samym odległość spoin klejowych odpowiada grubości drewna. Blisko siebie leżące spoiny zapewniają połączeniom narożnym wysoką trwałość.
\kołki drewniane mniej nadają się na połączenia korpusu (segregator aktów prawnych).

Odległość między nimi jest zwykle zbyt duża. Przy pęcznieniu i skurczu powierzchnie czołowe stosunkowo łatwo się rozluźniają. Powstaje otwarta fuga.
Korpus mebla z płyt drzewnych
Pod rozwagę poddać trzeba pomysł wykonania korpusu mebla z płyty wiórowej fornirowanej o grubości 19 mm.
Jakich zmian wymaga konstrukcja?
W przypadku tak wykonanego korpusu klejone narożne połączenia stykowe na ucios mają wysoką wytrzymałość.

Tworzywa drzewne wymagają ograniczenia nacięć i profilowań w obrębie sklejonych krawędzi (promocja 3 w 1). Szczególnie słabo nadają się ukośnie nacięte pióra ze sklejki. Łączniki, takie jak kształtowniki lub kolki, służą jedynie jako pomoc montażowa przy sklejaniu. Łączone na styk uciosowy naroża łatwo skleja się taśmami klejowymi, podobnie do metody składania lub prasowania korpusu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami