Koszty dalekiego transportu prefabrykatów

Koszty dalekiego transportu prefabrykatów

Aby uniknąć kosztów dalekiego transportu prefabrykatów wytwórnie te lokalizowane są na terenie wznoszonej inwestycji (osiedla), a nawet bezpośrednio w zasięgu żurawia montażowego, co całkowicie eliminuje specjalny transport do montażu (taką wytwórnię nazywamy wtedy „przy- obiektową”) (uprawnienia budowlane).

Praca w wytwórniach sezonowych ograniczona jest warunkami atmosferycznymi (okres 6-8 miesięcy w roku), stąd też niektóre wytwórnie połowę wyposażone są w urządzenia umożliwiające produkcję również w okresie chłodniejszym (do temperatury zewnętrznej —2 do —5°C). Należą do nich:

— lekkie daszki przesuwne nad stanowiskami produkcyjnymi chroniące załogę przed opadami atmosferycznymi (program na telefon),

— przykrywki stanowisk produkcyjnych, wykonane z rur stalowych pokrytych brezentem, do których to rur doprowadzana jest para,

— inne osłony stanowisk produkcyjnych i węzła wytwarzania masy betonowej, umożliwiające ich pracę w okresach złych warunków atmosferycznych (program na komputer).

Okres produkcji wytwórni polowych

Powyższe zabezpieczenia pozwalają w naszym klimacie wydłużyć okres produkcji wytwórni polowych do ok. 230 dni w roku, tj. okresu, w którym istnieją również warunki dla prac montażowych (program egzamin ustny), umożliwiając prowadzenie produkcji prefabrykatów równolegle z zapotrzebowaniem ich do montażu (opinie o programie).

Wysokie wymagania co do jakości stawiane obecnie prefabrykatom, jak również tendencja do wysoko zmechanizowanej, równomiernej produkcji w ciągu całego roku spowodowały, że masowe budownictwo jest w zasadzie zaopatrywane w prefabrykaty przez zakłady stałe o przemysłowej technologii produkcji (zarówno w Polsce, jak i w innych państwach o dużym rozwoju prefabrykacji, jak Francja, ZSRR, Czechosłowacja) (segregator aktów prawnych).

Obok nich rozwijają się jednak terenowe wytwórnie połowę o charakterze sezonowym, dla obsługi rejonów o mniejszym nasileniu ruchu budowlanego, lub dla wyspecjalizowanych, terenowo skoncentrowanych zadań inwestycyjnych.

Podstawowymi oddziałami każdej wytwórni są: skład kruszywa, skład cementu, betonownia, zbrojarnia, oddział produkcji prefabrykatów, plac składowy gotowych wyrobów i ewentualne oddziały pomocnicze (kotłownia, baza sprzętu itd.). O mechanizacji wytwórni stanowi wyposażenie maszynowe wszystkich jej oddziałów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !