Uprawnienia budowlane – specjalności instalacyjne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej dzieli się na sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń dają prawo do

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

projektowania obiektów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi obiektów związanych z telekomunikacją przewodową infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacją bezprzewodową i towarzyszącą jej infrastrukturą (program na komputer). Te same uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym do projektowania obiektów i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dotyczą wyłącznie lokalnych linii i instalacji (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektów oraz kierowania robotami budowlanymi obiektów w zakresie sieci oraz instalacji cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych (opinie o programie). Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie pozwalają na wykonywanie przyłączy oraz instalowanie urządzeń wyłącznie w obiektach, których kubatura nie przekracza 1000 m3 (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane w zakresie sieci

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń dają prawo do projektowania obiektów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
• sieci, instalacji i urządzeń elektryczne i elektroenergetycznych,
• sieci, instalacji i urządzeń kolejowych,
• sieci, instalacji i urządzeń trolejbusowych,
• sieci trakcyjnych metra,
• instalacji i urządzeń technicznych zasilania, w tym również w sieciach kolejowych trolejbusowych i tramwajowych sieci trakcyjnych oraz sieci trakcyjnych metra i elektrycznego ogrzewania rozjazdów (promocja 3 w 1).

Uprawnienia w tej specjalności w zakresie ograniczonym dotyczą przyłączy i instalacji o napięciu do 1kV w obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m3 (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami