Blog

28.04.2019

Uprawnienia budowlane - specjalność instalacyjna

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – specjalności instalacyjne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej dzieli się na sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń dają prawo do

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

projektowania obiektów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi obiektów związanych z telekomunikacją przewodową infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacją bezprzewodową i towarzyszącą jej infrastrukturą (program na komputer). Te same uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym do projektowania obiektów i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dotyczą wyłącznie lokalnych linii i instalacji (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektów oraz kierowania robotami budowlanymi obiektów w zakresie sieci oraz instalacji cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych (opinie o programie). Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie pozwalają na wykonywanie przyłączy oraz instalowanie urządzeń wyłącznie w obiektach, których kubatura nie przekracza 1000 m3 (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane w zakresie sieci

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń dają prawo do projektowania obiektów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
• sieci, instalacji i urządzeń elektryczne i elektroenergetycznych,
• sieci, instalacji i urządzeń kolejowych,
• sieci, instalacji i urządzeń trolejbusowych,
• sieci trakcyjnych metra,
• instalacji i urządzeń technicznych zasilania, w tym również w sieciach kolejowych trolejbusowych i tramwajowych sieci trakcyjnych oraz sieci trakcyjnych metra i elektrycznego ogrzewania rozjazdów (promocja 3 w 1).

Uprawnienia w tej specjalności w zakresie ograniczonym dotyczą przyłączy i instalacji o napięciu do 1kV w obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m3 (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami