Kotły warzelne

Kotły warzelne

Przemysł nasz pod tym względem z roku na rok powiększa nie tylko ilość, lecz także asortyment produkcji, stąd wykaz podany poniżej jest na pewno niekompletny (program uprawnienia budowlane na komputer). Podajemy go jednak, aby ułatwić projektantowi wykonanie projektu technologicznego stołówki.

Pojemność kotłów w litrach można obliczyć przyjmując na jednego konsumenta: zupy 0,4 1 ziemniaków 0,4 1, jarzyny 0,25 1, kawy lub kompotu 0,25 1, posiłki dietetyczne gotowane w kociołkach wywrotnych 0,15 1.
Stoły pod grzewcze do podgrzewania talerzy, gazowe lub elektryczne, wymiar rzutu 180 x 80 cm
Piekarniki 2-komorowe, gazowe lub elektryczne
Maszynki do krajania eldeba ręczne restauracyjne (50 kg/godz).
Maszynki do krajania wędlin mechanicznie.
Maszynki uniwersalne do mieszania, zgniatania, tarcia, krajania i mielenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jadalnie. Jadalniami w zakładach przemysłowych nazywamy pomieszczenia, w których odbywa się konsumpcja własnych śniadań lub posiłków przywiezionych w termosach z kuchni centralnej.
Jadalnie powinny być sytuowane przy oddziałach produkcyjnych, w części usługowej. Powierzchnię jadalni obliczamy licząc na każdego konsumenta 0,2 m2. Najmniejszą dopuszczalną powierzchnią jest 20 m2, maksymalną - 100 m2.
Na część gospodarczą przewidzieć należy około 10% ogólnej powierzchni jadalni (uprawnienia budowlane). Część ta powinna być wyposażona w kuchenkę (najlepiej gazową) oraz w zlewozmywak. W przypadku koniecznym należy jadalnię od innych pomieszczeń odizolować przedsionkiem.

Gdy jadalnia oddalona jest od umywalni ponad 50 m, przy jadalni należy przewidzieć 1 umywalkę na 50 konsumentów.

Orientacyjnie wielkość powierzchni

W oddziałach, w których pracownik ma styczność z materiałami trującymi, żrącymi, zakaźnymi itp., muszą być zaprojektowane oddzielne jadalnie posiadające umywalnie z ciepłą wodą oraz pomieszczenie specjalne na oczyszczenie odzieży i obuwia (program egzamin ustny).
Jeżeli charakter produkcji wymaga dostarczania pracownikom np. mleka, wydawanie jego powinno się odbywać w jadalni.
Bufety. Bufetami w zakładach przemysłowych nazywamy wydzielone części pomieszczeń, w których przez ladę lub okienko odbywa się sprzedaż napojów, kanapek, wyrobów cukierniczych, papierosów itp. produktów gotowych dostarczanych z zewnątrz.

Bufety z zasady powinny być sytuowane w oddziałach produkcyjnych, w części socjalnej i umożliwiać zamykanie podręcznych zapasów w przerwach między sprzedażą.
Orientacyjnie wielkość powierzchni zajętej przez bufet należy przyjmować od 5 do 20 m2, w zależności od spodziewanej ilości konsumentów (opinie o programie).
Przed bufetem należy zaprojektować dostateczną przestrzeń wolną dla korzystających z bufetu. W bufecie należy przewidzieć zlew fajansowy z doprowadzoną wodą bieżącą oraz zainstalować gniazdo wtyczkowe instalacji elektrycznej.
Zaleca się doprowadzenie do bufetu przewodów gazowych oraz ciepłej wody.

Ściany do wysokości 1,5 m oraz podłoga w bufecie powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalny cli.
Bufety nie wymagają oświetlenia światłem naturalnym bezpośrednim.
Przedszkola powinny być sytuowane przy osiedlach mieszkaniowych na drodze między osiedlem a zakładem pracy. Dane dotyczące projektowania przedszkoli zawarte są w Normatywach Architektonicznych (segregator aktów prawnych).
Orientacyjnie można przyjąć, że liczba miejsc w żłobkach stanowi przeciętnie około 20% liczby kobiet zatrudnionych w zakładzie. Ze względów zdrowotnych nie jest wskazane lokowanie żłobka przy zakładzie pracy, lecz w pobliżu miejsca zamieszkania pracownicy na drodze między osiedlem mieszkaniowym a zakładem. Umieszczenie żłobka na terenie albo w pobliżu zakładu umożliwia karmienie niemowląt przez matki podczas przerwy w pracy i w związku z tym przy zakładzie należy sytuować żłobki o takiej ilości miejsc, aby pomieściły te niemowlęta, które są karmione piersią matki. Pozostałe korzystałyby ze żłobków znajdujących się w dzielnicy mieszkaniowej (promocja 3 w 1).

W przypadku gdy w dzielnicy mieszkaniowej nie ma żłobka, należy zapewnić większą ilość miejsc w żłobkach przy zakładach. Jeśli zakłady mają charakter szkodliwy lub uciążliwy dla otoczenia, żłobki powinny być lokalizowane w dostatecznej odległości od źródła uciążliwości.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !