Blog

16.01.2020

Kreda jako osad

W artykule znajdziesz:

Kreda jako osad

Kreda

Kreda powstała jako osad na dnie jezior składa się z wapiennych płytek i kulek oraz wapiennych skorup drobnoustrojów przedhistorycznych; odmiany twarde kredy tworzą wapień kredowy (uprawnienia budowlane).
Kreda w stanie czystym, tzw. kreda pisząca, ma barwę białą, twardość jej jest bardzo mała (program na telefon).

Kreda oraz wapienie kredowe zawierające glinkę i tlenek żelaza mają barwę szarą lub żółtawą.

Kreda w budownictwie znajduje zastosowanie do kitów i robót malarskich. Przemysł wapienniczy pokładów kredy nie eksploatuje, gdyż kreda wskutek swej miękkości nie nadaje się ani do pieców szybowych, ani do kręgowych. Wyjątek stanowią odmiany twarde bardziej zbite, które przy nieznacznych domieszkach są dobrym surowcem do wypalania wapna (wapień cieszyński).

Wapienie kredowe używane są przede wszystkim przez krajowy przemysł cementowy (program na komputer).

Wapienie kredowe

Kreda i wapienie kredowe występują w Polsce w 5 obszarach, a to w lubelskim, nadnidziańskim, opolskim, szczecińskim i jarosławskim (program egzamin ustny).
W obszarach tych wapienie mają często charakter marglisty, a nawet przechodzą w margle.

Kreda pisząca znajduje się w większych pokładach w okolicy Chełma, Zamościa i Mielnika nad Bugiem (opinie o programie).
Wapienie trzeciorzędowe to starsze formacje spotykane w Tatrach są twarde, wytrzymałe. Do średniego i młodszego trzeciorzędu zalicza się opoka wapienna (skała przepojona krzemionką rozpuszczalną) z okolic Pińczowa oraz wapień piaskowcowy (grubowapień), zwany kamieniem pińczowskim, z tychże okolic, jak również wapienie z okolic Stopnicy, Szydłowca, Opatowa i Tomaszowa.

Kamień pińczowski daje się łatwo wydobywać i obrabiać siekierą. Używany jest w miejscowym budownictwie mieszkaniowym i gospodarczym (segregator aktów prawnych).

Był on dawniej dostarczany do budowy domów w Krakowie. Niewątpliwie jest to surowiec, który po wybudowaniu linii kolejowej Kielce—Busko— Pińczów może się stać pożądanym materiałem budowlanym o znacznie większym niż dotychczas zasięgu.

Wapienie trzeciorzędowe bywają używane do wypalania wapna w piecach polowych na potrzeby lokalne, natomiast nie mają zastosowania do produkcji wapna na skalę przemysłową (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami