Kretowanie

Kretowanie

Kretowanie - drążenie płytko pod powierzchnią ziemi kanałów za pomocą kretów w celu napowietrzenia, rzadziej odwadniania lub nawadniania gleby (program uprawnienia budowlane na komputer).
Krezol, hydroksytoiuen, CHIC,,H4OH - związek aromatyczny z grupy fenoli; istnieją 3 izomeryczne k. występujące w smole węglowej i drzewnej; są trudno rozpuszczalne w wodzie, bardzo dobrze w alkoholu i eterze; k. stosowane są do wyrobu żywic fenolowych, fosforanu trójkrezylu, środków dezynfekujących, do flotacji, w fotografii itd. (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Krezotol, nitrokrezol - preparat zawierający 50% soli sodowej dwuortonitrokrezolu, używany zamiast karboliny w ochronie sadów kręt - moment pędu orbitalny kręt całkowity - moment pędu całkowity krętlik - ucho osadzone obrotowo w ogniwie łańcucha, umożliwiające obrót poszczególnych odcinków łańcucha dookoła ich osi wzdłużnej, co zapobiega skręcaniu się łańcucha kręty wzrost -skręt włókien kriodesykacja -liofilizacja kriodesykator liofilizator (uprawnienia budowlane).
krioelektronika - dział elektroniki zajmujący się wykorzystaniem obwodów zawierających elementy nadprzewodnikowe (kriotrony) kriolity - rośliny przystosowane do bytowania w zimnych środowiskach podbiegunowych i wysokogórskich (program egzamin ustny).

kriogenika - technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur kriohydrat - mieszanina lodu z solą o tak dobranym stosunku składników, że temperatura topnienia tej mieszaniny jest najniższa kriokauter - przyrząd stosowany w elektro- chirurgii do zamrażania tkanek kriokonccntracja - zatężanie wodnych roztworów przez wymrażanie z nich wody kriolit - mineral, sześciofluoroglinian sodowy, Na3AlF6; złoża tworzy bardzo rzadko; przemysłowe znaczenie ma k. sztuczny stosowany w hutnictwie aluminium, do wytwarzania szkła mlecznobiałego, emalii do naczyń żelaznych itp.

Krioliza

Krioliza - proces występujący przy rozmrażaniu produktów spożywczych, który polega na wzmożonej aktywności enzymatycznej, wiążącej się ze zjawiskiem dezagregacji białek Kriologia - nauka o lodzie naturalnym, występującym w różnych postaciach w przyrodzie. we wszystkich środowiskach: w powietrzu, na wodzie, na powierzchni lądów i w gruntach kriometr - podstawowy przyrząd stosowany w kriometrii do pomiarów temperatury równowagi między fazą ciekłą i stalą (opinie o programie).

Kriometria - dział chemii fizycznej zajmujący się metodami pomiarów temperatur krzepnięcia układów jedno- i wieloskładnikowych; metody kriometryczne stosowane są m.in. do wyznaczania masy molowej, stopnia czystości substancji i do badania równowagi- fazowej ciecz - ciało stale.
Kriosar - elektron, przyrząd półprzewodnikowy pracujący w temperaturze bliskiej 0 K, w którym wykorzystano zjawisko lawinowego przebicia kriosfera - geol. część hydrosfery złożona z wody w postaci stałej - szronu, lodu, lodowców i lądolodów (segregator aktów prawnych).

Kriosorpcja - adsorpcja fizyczna w bardzo niskiej temperaturze (poniżej 90 K) kriostat - urządzenie do utrzymywania niskich temperatur (zwykle niższych od temperatury ciekłego azotu) w pewnym zamkniętym środowisku w celach doświadczalnych krioterapia - metoda leczenia polegająca na zamrażaniu powierzchniowych zmian skóry lub błon śluzowych (jak naczyniaki, brodawki) kriotron - elektroniczny element przełączający, wykorzystujący zjawisko nadprzewodnictwa; k. jest przełącznikiem o zmiennej rezystancji i przełącza prądy między gałęziami przez włączenie rezystancji w jednej gałęzi, podczas gdy druga jest w stanic nadprzewodzącym; k. stosuje się w układach pamięci komputerowych kriozol - koloid trwały jedynie w temperaturach stosunkowo niskich, np. lód w chloroformie, trwały w temperaturze ok. -20°C.

Krochmal - ziarnka skrobi, otrzymywane przez szlamowanie mąki ziemniaczanej, ryżowej, pszennej i innych, stosowane w przemyśle spożywczym, włókienniczym i w gospodarstwie domowym (promocja 3 w 1).
Krochmalnia - zakład przemysłowy produkujący mączkę skrobiową z surowców roślinnych bogatych w skrobię.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !