Kropelki roztopionego metalu

Kropelki roztopionego metalu

W technice metalizacji natryskowej natryskiwany metal jest topiony za pomocą specjalnego pistoletu, a następnie za pomocą strumienia sprężonego powietrza jest rozpylany i narzucany na przygotowaną powierzchnię elementu (program uprawnienia budowlane na komputer). Kropelki roztopionego metalu uderzając o powierzchnię elementu i jedna o drugą przykrywają się tworząc warstwę metalu, która przywiera przez zakotwienie do nierówności podłoża. Wskutek niecałkowitego wypełnienia przestrzeni natryskiwanej warstwy przez cząsteczki metalu padające na podłoże oraz wskutek tworzenia się gazów w procesie natryskiwania powstają w naniesionej warstwie D metalu pustki i mikropory. Jednak dzięki utlenianiu cząsteczek metalu, lezących bliżej powierzchni, mikropory te zostają wypełnione przez tlenki metalu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W czasie drogi kropelek metalu od pistoletu do powierzchni podłoża tworzy się dookoła nich warstewka tlenkowa, a ponadto kropelki nieco krzepną, szczególnie w zewnętrznej części natryskiwanego strumienia. Wskutek tego do natryskiwanej warstwy dostają się wtrącenia z tlenków metalu, a powierzchnia warstwy wykazuje chropowatość. Uzupełnieniem tego krótkiego wprowadzającego opisu procesu natryskiwania i niektórych właściwości naniesionej w ten sposób warstwy są rys. od 110 do 112 (uprawnienia budowlane).

Przyjrzyjcie się dokładnie tym rysunkom. Porównajcie ich treść i z treścią już rozwiązanego zadania Z101. Macie już pewien zasób wiadomości o sposobie płomieniowego natryskiwania metalu z użyciem drutu oraz o właściwościach wykonanego tym sposobem pokrycia (program egzamin ustny).

Wyłączanie urządzenia

Aby uruchomić urządzenie do metalizacji, należy dokonać następujących czynności:

 • otworzyć na krótko zawory butli z tlenem i gazem w celu przedmuchania,
 • przyłączyć zawory redukcyjne do zaworów obu butli,
 • dołączyć węzę do zaworów redukcyjnych,
 • przyłączyć węzę do pistoletu,
 • wypróbować siłę ssania pistoletu (działanie iniekcyjne, przy którym gaz palny jest zasysany przez tlen),
 • wypróbować otwór do drutu (jego średnica musi być większa o 0,1 do 0,2 mm od średnicy drutu),
 • wprowadzić drut do otworu (koniec drutu należy uprzednio wyprostować, a krawędź zaokrąglić),
 • nastawić prędkość posuwu drutu (posuw następuje przez działanie turbinki z przekładnią zmienną napędzanej sprężonym powietrzem),
 • wypróbować zawór redukujący ciśnienie powietrza oraz wypróbować oddzielacze oleju i wody,
 • zapalić gaz i nastawić posuw drutu zaworem regulującym ciśnienie powietrza napędzającego turbinkę, następnie dodać tlenu i sprężonego powietrza do płomienia gazu przez otwieranie poszczególnych zaworów,
 • dokładnie wyregulować dopływ gazu, tlenu i sprężonego powietrza, jak również prędkość posuwu drutu, aź do prawidłowego rozpylenia stopionego metalu (opinie o programie).

Przy wyłączaniu urządzenia należy:

 • pozamykać zawory: gazowy, tlenowy i sprężonego powietrza przy pistolecie,
 • pozamykać zawory głównego doprowadzenia sprężonego powietrza przy oddzielaczach wody i oleju oraz zawory przy butlach z tlenem i gazem,
 • odciążyć zawory redukcyjne przez wykręcenie śruby dociskowej,
 • wykonać zabiegi pielęgnacyjne urządzenia, np. nasmarować pistolet, oczyścić przekładnię i ponownie napełnić ją smarem, oczyścić części dyszy szczotką drucianą (segregator aktów prawnych).

Z prawidłowym użytkowaniem, sprawdzaniem i konserwacją zarówno pistoletu do natryskiwania, jak i całego urządzenia, powinniście zapoznać się praktycznie pod okiem doświadczonego fachowca, ponieważ wadliwe użytkowanie bądź przygotowanie urządzenia prowadzi przeważnie do poważnych zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Przy natryskiwaniu pilnujcie, aby stale była zachowana właściwa odległość dyszy pistoletu od pokrywanej powierzchni. Powierzchnie należy zawsze pokrywać ruchem krzyżowym (promocja 3 w 1). Przy wykonywaniu natryskiwania metalu robotnik jest narażony na działanie pyłu i oparów tlenków metali, gazu palnego i spalin, promieniowania świetlnego płomienia i luku elektrycznego oraz na działanie prądu elektrycznego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !