Blog

01.04.2020

Kotłownie lokalne

W artykule znajdziesz:

Kotłownie lokalne

Kotłownie lokalne

Węzły cieplne i wymienniki muszą być izolowane termicznie. Należy izolować przewody zasilające i powrotne z wyjątkiem kołnierzy i zaworów.

Przed przystąpieniem do izolowania przewody należy oczyścić i pokryć farbą antykorozyjna (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kotły o powierzchni ogrzewalnej do 300 nr i wydajności do 1 200000 kcal h można instalował w kotłowniach wbudowanych. Kotłownię należy lokalizować centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, możliwie pod pomieszczeniami niemieszkalnymi (sklepy, magazyny itp.).
Wielkość pomieszczenia kotłowni, maszynowni, składu opalu i żużla zależy od bilansu cieplnego budynku dla warunków zimowych. Dla każdego przypadku musi być wykonany projekt uwzględniający ewentualne centralne przygotowanie cieplej wody.

Wielkość pomieszczenia kotłowni zależy również od rodzaju ogrzewania (wodne, parowe), zastosowanych wielkości kotłów, sposobu zasypywania opalu i usuwania żużla. Liczba kotłów nie powinna być mniejsza niż dwa i większa niż cztery (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pomieszczenie kotłowni powinno spełniać następujące wymagania:
- w ścianie zewnętrznej kotłowni z kotłami nierozbieralnymi należy pozostawić otwór montażowy do transportu kotłów; otwór po wprowadzeniu kotłów należy zamurować, stosując chudą zaprawę i nie wiążąc ściany z konstrukcją budynku,
- podłoga powinna być ogniotrwała, wytrzymała, ze spadkiem w kierunku kratki
ściekowej,
- strop ognioodporny, gazoszczelny, z izolacją cieplną i akustyczną,
- zabezpieczone przed przenikaniem wód gruntowych,
- oświetlenie dzienne oraz elektryczne ze szczególnie dobrym oświetleniem przednich ścian kotłów,
- wejście w miarę możliwości od zewnątrz lub bezpośrednio z klatki schodowej. Niedopuszczalne jest wejście przez ciemne, kręte korytarze lub schody (uprawnienia budowlane),
- schody, pomosty, przejścia nad kotłami powinny być zabezpieczone poręczami, drzwi wejściowe - stalowe lub drewniane obite blachą - otwierane na zewnątrz; zamknięcie drzwi od wewnątrz,

- bezklamkowe otwierające się pod naciskiem między kotłownią a składem paliwa - drzwi stalowe, drewniane obite blachą lub rozsuwane otwierane do kotłowni,
- mieć wentylację nawiewną i wywiewną, kanał nawiewny powinien mieć 50 przekroju komina, nie mniej niż 21 x21 cm; kanał wywiewny powinien mieć 25% przekroju komina, nie mniej niż 14×14 cm.

Skład opału

Skład opału powinien spełniać następujące wymagania:
- powinien być tak usytuowany, aby zapewnić łatwe dostarczenie paliwa z zewnątrz oraz wewnątrz do kotłów,
- mieć wysokość nic mniejszą niż 2,4 m przy składowaniu opału do wysokości 1.7 m (program egzamin ustny).
- mieć wielkość zapewniającą zapas na okres:
- 90 dni - dla kotłów o wydajności do 300000 kcal/h.
60 dni - dla kotłów o wydajności 300000 - 500000 kcal/h,
- 45 dni - dla kotłów o wydajności 5000004 - 1000000 kcal/h,
- 30 dni - dla kotłów o wydajności ponad 1000000 kcal/h (opinie o programie),
(obliczeniową powierzchnię należy powiększyć o 25% dla umożliwienia transportu opału),
- mieć przewód wentylacyjny wyciągowy.
Skład żużla i popiołu powinien spełniać następujące wymagania:

- powinien być zlokalizowany obok kotłowni, mieć wielkość zapewniającą magazynowanie na okres:
- 14 dni - przy wydajności kotłów do 600000 kcal/h,
- 10 dni - przy wydajności kotłów ponad 600000 kcal/h.
- mieć wysokość co najmniej 2,4 m przy wysokości składowania 1.2 m.
- być wyposażony w podłogowy wpust kanalizacyjny oraz wodociągowy zawór czerpalny ze złączką do węża (gaszenie żużla i popiołu).
- mieć wentylację grawitacyjną wyciągową (segregator aktów prawnych).
- Ilość żużla i popiołu można przyjmować następująco (w stosunku do ilości opału):
- koks - 20°,
- węgiel kamienny - 25%,
- miał węglowy - 30%.
Pomieszczenie maszynowni, zlokalizowane w pobliżu kotłowni o wysokości nie mniejszej niż 2,4 m, powinno zapewnić zamontowanie następujących urządzeń: pompy dla instalacji centralnego ogrzewania, pompy dla instalacji ciepłej wody, pompy do napełniania instalacji, wymienniki ciepła, rozdzielacze, kolektory, przewody i armaturę (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami