Kryształ górski

Kryształ górski

Kryształ górski - minerał, bezbarwna, przeźroczysta odmiana kwarcu; znajduje zastosowanie przy budowie przyrządów optycznych, do sporządzania płytek piezoelektrycznych itd. kryształ idealny - kryształ doskonały kryształ piezoelektryczny - kryształ, w którym może wystąpić zjawisko piezoelektryczne kryształ pojedynczy - monokryształ kryształy atomowe, kryształy kowalencyjne, kryształy walencyjne - kryształy, w których przeważa między atomami wiązanie kowalencyjne; k.a. charakteryzują się dużą twardością, małym przewodnictwem jonowym i elektronowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

kryształy bliźniacze, bliźniaki - nierównoległe zrosty dwu lub więcej identycznych pojedynczych kryształów związanych ze sobą symetrycznie; elementem symetrii uzależniającym pojedyncze kryształy od siebie może być nie występująca w ich strukturze krystalicznej płaszczyzna zwierciadlana (płaszczyzna bliźniacza) lub dwukrotna oś obrotu (oś bliźniacza) kryształy ciekłe, ciecze krystaliczne - substancje, które w stanie ciekłym tworzą odrębne fazy: nematyczną - o dużym stopniu uporządkowania liniowego i smektyczną - o dużym stopniu uporządkowania w płaszczyźnie kryształy cząsteczkowe, kryształy molekularne - kryształy, których cząsteczki związane są siłami van der Waalsa; charakteryzują się niskimi temperaturami topnienia i dużą ściśliwością kryształy dwójłomne - kryształy, w których występuje podwójne załamanie światła (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

kryształy fałszywe - kryształy wykazujące pseudomorfozę.
kryształy jonowe - kryształy zbudowane z jonów dodatnich i ujemnych, prostych lub kompleksowych; charakteryzują się małym przewodnictwem elektrycznym w niskiej temperaturze i dobrym przewodnictwem jonowym w wysokich temperaturach.
kryształy kowalencyjne - kryształy atomowe kryształy mieszane - kryształy roztworu stałego kryształy mimetyczne -» kryształy naśladowcze kryształy molekularne - kryształy cząsteczkowe (uprawnienia budowlane).

Kryształy mozaikowe

Kryształy mozaikowe - kryształy składające się z bloków kryształów doskonałych o rozmiarach rzędu 100-1000 nm, nachylonych względem siebie pod bardzo małymi kątami kryształy naśladowcze, kryształy mimetyczne - zrosty bliźniacze dające pozory symetrii wyższej niż rzeczywista symetria kryształu, np. polisyntetyczny bliźniak leucytu składający się w rzeczywistości z prawidłowego zrostu płytek rombowych daje w rezultacie postać dwudziestoczterościanu deltoidowego, należącą do u- kładu regularnego (program egzamin ustny).

Kryształy nitkowe, kryształy włoskowe, wiskersy - monokryształy w kształcie nitek o średnicy od kilku mikrometrów do kilku dziesiątych milimetra i długości do kilku centymetrów; k.n. odznaczają się niemal idealną siecią krystaliczną, dzięki czemu wykazują bardzo dużą wytrzymałość zbliżoną do teoretycznej wytrzymałości obliczonej dla kryształów doskonałych kryształy optycznie czynne - kryształy skręcające płaszczyznę drgań światła spolaryzowanego przechodzącego przez kryształ; zjawisko to występuje tylko w kierunkach zbliżonych do kierunków osi optycznych kryształów, przy czym w kryształach optycznie dwuosiowych spotykane jest znacznie rzadziej niż w jednoosiowych kryształy walencyjne - kryształy atomowe kryształy włoskowe - kryształy nitkowe (opinie o programie).

kryształy zonalne - kryształy o budowie pasmowej (zonalnej), która jest następstwem zmiany składu chemicznego kryształu podczas jego wzrostu kryterium podobieństwa -* liczba podobieństwa kryterium podobieństwa dynamicznego - liczba Froude’a (segregator aktów prawnych).
Kryterium sztywności - kryterium charakteryzujące odporność konstrukcji na działanie zjawisk aeroelastycznych, określone odpowiednią
zależnością pomiędzy sztywnością konstrukcji a innymi jej własnościami.

Krytyczny - spełniający warunki wymagane do tego, aby środowisko, w którym zachodzi jądrowa reakcja łańcuchowa, miało skuteczny współczynnik mnożenia równy jedności; np. stan krytyczny.
Kryza - tarcza z otworem w środku umieszczana w przewodzie rurowym, np. w celu dławienia przepływu czynnika (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !