Krzywe termiczne zestawów

Krzywe termiczne zestawów

Na krzywej termicznej zestawu kreda-krzemionka pokaolinowa występuje wyraźny efekt endotermiczny rozkładu CaC03 z minimum w temperaturze 910°C. Rozmyty efekt endotermiczny w przedziale temperatury 100-200° C należy przypisać utracie wody absorpcyjnej, a w temperaturze 480°C - utracie niewielkiej ilości wody chemicznie związanej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Efekt egzotermiczny przesuwa się do zakresu niższych wartości temperatury (maksimum w temperaturze 950°C). Zawartość wolnego wapna w spieku utrzymuje się do temperatury 800°C na tym samym poziomie co w spieku otrzymanym z zestawu kreda-kaolin. W przedziale temperatury 900-bl000°C szybkość rozkładu CaC03 wzrasta (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Maksymalną zawartość CaO obserwuje się, podobnie jak w poprzednim zestawie, w temperaturze 1000°C. Wiązanie wapna przebiega nieco szybciej. W temperaturze 1000°C zawartość CaO w związkach wynosi 81, 7%, a w temperaturze do 1250°C wzrasta ona do 98,5%.
Krzywe termiczne zestawów z gipsem odznaczają się przede wszystkim podwójnym niskotemperaturowym efektem endotermicznym, który trzeba przypisać dehydra- tacji gipsu dwuwodnego. Widoczne jest również nieznaczne przesunięcie efektu endo- termicznego, związanego z dekarbonizacją kalcytu (uprawnienia budowlane).

W zestawie z kaolinem efekt endotermiczny przesuwa się od temperatury 930 do 900°C, a w zestawie z krzemionką pokaolinową - od 910 od 890°C. Zastąpienie kredy zwartym wapieniem prowadzi do pewnego spadku szybkości rozkładu CaC03, a maksimum efektu endotermicznego w tym zestawie przypada w temperaturze 915°C.
Intensyfikacja procesu powstawania krzemianów uwidacznia się szczególnie wyraźnie w spadku zawartości wolnego wapna. Wiązanie wapna przebiega najszybciej w zestawie z krzemionką pokaolinową: do temperatury 1000°C ulega związaniu 87,5%, a do temperatury 1250°C - 99,85% (w odniesieniu do ilości CaO wprowadzonego z kredą).

Analiza rentgenowska wykazała, że we wszystkich spiekach, poczynając od temperatury 800′ C, następuje widoczne zmniejszenie intensywności linii kalcytu (3,86, 3,035, 2,83, 2,49, 2,28, 2,09, 1,91 i 1,875 A) (program egzamin ustny).

Kolejność reakcji

W temperaturze 900°C pojawia się linia CaO z d 2,40 A; intensywność tej linii jest maksymalna w próbkach wypalonych w temperaturze 1000°C. W spiekach z gipsem występują linie anhydrytu (3,50, 2,85 i 2,31 A). W temperaturze 1000°C pojawiają się na rentgenogramie spieku kreda-kaolin linie fazy C2S (2,77 i 2,74 A). Na rentgenogramie spieku kreda-krzemionka pokaolinowa-gips zarejestrowano pojawienie się w tej samej temperaturze siarczano- krzemianu wapniowego (4,57, 3,34, 3,11, 2,845, 2,61 A). W spiekach z kaolinem linie siarczanokrzemianu wapniowego pojawiają się dopiero w temperaturze 1100°C. W tej samej temperaturze na rentgenogramach spieków kreda-kaolin-gips i kreda-krzemionka pokaolinowa-gips pojawia się linia siarczanoglinianu wapniowego z d 3,74 A (opinie o programie).

Na rentgenogramie spieku wapień-kaolin-gips linie siarczanoglinianu wapniowego pojawiają się dopiero w temperaturze 1200°C; w tej samej temperaturze pojawiają się linie fazy /3 C2S, która prawdopodobnie tworzy się w wyniku częściowego rozkładu 2(C2S) • CaS04. Całkowity rozkład siarczanokrzemianu wapniowego następuje we wszystkich spiekach w temperaturze 1300°C (segregator aktów prawnych).
A zatem, według danych analizy rentgenowskiej, w zestawach o składzie warunkującym otrzymanie cementu zawierającego siarczany, początkowo powstają siarczano- krzemiany, a następnie siarczanogliniany wapnia. Taka kolejność reakcji może być związana z tym, że ilość obliczeniowa siarczanokrzemianu we wszystkich trzech zestawach przewyższa znacznie ilość siarczanoglinianu wapniowego. Na przykład w zestawie kreda-kaolin-gips ilość obliczeniowa siarczanokrzemianu wynosi ok. 74%, a siarczanoglinianu tylko 18%.

Proces klinkieryzacji przy wytwarzaniu cementów zawierających siarczany można przyspieszyć przez wprowadzenie mineralizatora, przy czym CaF2 sprzyja powstawaniu siarczanoglinianu wapniowego, a NaC 1 - powstawaniu siarczanokrzemianu wapniowego (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !