Kształtowanie właściwych warunków akustycznych

Kształtowanie właściwych warunków akustycznych

Groźnym z punktu widzenia społecznego zjawiskiem, oprócz hałasu w miejscach pracy, jest hałas przenikający do pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wpływa on szkodliwie na zdrowie człowieka, utrudnia lub nawet uniemożliwia pracę (szczególnie wymagającą koncentracji umysłu), utrudnia sen i zasypianie, przeszkadza w wypoczynku (program uprawnienia budowlane na komputer). Kształtowanie właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach należy do dyscypliny naukowej zwanej akustyką techniczną, zawężonej w budownictwie do trzech działów:

  1. akustyki budowlanej (obejmującej również akustykę instalacyjną) - ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń w budynkach,
  2. akustyki wnętrz - projektowania wnętrz o określonych właściwościach akustycznych,
  3. akustyki urbanistycznej - kształtowania klimatu akustycznego wnętrz urbanistycznych.

 (program uprawnienia budowlane na ANDROID)

Dźwięk jest zjawiskiem falowym, wywołanym drganiami cząstek dowolnego ośrodka sprężystego (powietrza, ciała stałego, cieczy). Istnieją dwa zasadnicze sposoby wytwarzania fal akustycznych: poprzez drgania mechaniczne i poprzez turbulencję.

W przypadku pierwszym* ruch cząsteczek ośrodka wywołany jest przez znajdujący się w nim dowolny element drgający. W przypadku drugim drg; ia ośrodka powodowane są zaburzeniami przepływającego strumienia gazu lub ; ‘czy, tworzeniem się wirów (ruch turbulencyjny).

Źródłem dźwięku mogą być struny głosowe człowieka, instrumenty muzyczne, praca maszyn, różnego rodzaju instalacji i urządzeń, przetworniki elektryczne głośniki), środki transportu i komunikacji (uprawnienia budowlane).

Fala akustyczna

Dźwięk, który ze względu na swój poziom, charakter lub miejsce i czas występowania staje się elementem przeszkadzającym albo nawet szkodliwym, nazywamy hałasem. Z definicji tej wynika, że hałas jest pojęciem względnym. Dźwięk przyswajalny dla jednego człowieka może być odczuwany jako hałas przez drugiego. Hałasami mogą być nie tylko dźwięki] wytwarzane przez maszyny i urządzenia, lecz również dźwięki użyteczne, np. śpiew dochodzący z mieszkań sąsiadów (uprawnienia budowlane).

Falą akustyczną nazywamy rozprzestrzeniające się zaburzenie w ośrodku sprężystym bez zmiany średniego położenia drgających cząstek. W ośrodku, w którym rozchodzi się fala akustyczna, można wydzielić takie obszary, w których drgania są zgodne w fazie i które są w danej chwili jednakowo odległe od źródła. Wyznaczają one czoło fali.

W zależności od geometrii czoła fali rozróżniamy:

  1. fale kuliste - czoła fali leżą na powierzchniach kul współśrodkowych; w środku znajduje się punktowe źródło dźwięku,
  2. falc cylindryczne - czoła fali leżą na powierzchniach cylindrów współosiowych; w osi znajduje się liniowe źródło dźwięku,
  3. fale płaskie - czoła fali leżą na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się dźwięku; źródłem fali płaskiej jest drgająca tłokowo powierzchnia (opinie o programie).

W praktyce, w dostatecznie dużej odległości od źródła dźwięku, wycinek kuli lub cylindra można traktować jako wycinek płaszczyzny, a zatem falę kulistą lub cylindryczną można traktować jako falę płaską.

W zależności od ośrodka rozprzestrzeniania się fal akustycznych (dźwięków) dzielimy je na: powietrzne, rozprzestrzeniające się w powietrzu lub w innym gazie, i materiałowe, rozprzestrzeniające się w ośrodku stałym lub ciekłym. Fale akustyczne materiałowe mogą stać się źródłem fal powietrznych i odwrotnie (segregator aktów prawnych).

W akustyce budowlanej rozróżniamy dodatkowo pojęcie dźwięki uderzeniowe. Powstają one pod wpływem uderzenia w przegrodę budowlaną (najczęściej w strop podczas chodzenia, przesuwania mebli, toczenia przedmiotów) i rozprzestrzeniają się w postaci dźwięków materiałowych, a następnie powietrznych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !