Blog

19.03.2019

Kto może być patronem praktyki zawodowej?

Kto może być patronem praktyki zawodowej?

„Ustawa deregulacyjna” wprowadziła do przepisów budowlanych pojęcie patrona praktyki (program na komputer). Istnieją liczne różnice między patronem a kierownikiem praktyki, które wymagają wyjaśnienia. Przede wszystkim obie te funkcje różnią się między sobą kwestią zależności formalno-prawnej między opiekunem/kierownikiem a osobą odbywającą praktykę (program na telefon). Zależność taka istnieje wyłącznie w przypadku kierownika praktyki, np. jeśli kandydat pracuje w firmie na podstawie umowy o pracę, umowy stażu lub praktyki, bądź odbywa praktykę zawodową pod kierunkiem kierownika robót budowlanych, kierownika budowy bądź projektanta potwierdzającego praktykę.
W przypadku, gdy nie występuje zależność formalno-prawna, można mówić o patronie praktyki (program na egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Kto może być patronem praktyki zawodowej?

Zgodnie z definicją słownikową patronem jest osoba, która opiekuje się kimś lub czymś. Przykładem takiej praktyki jest praca u projektanta, który jest krewnym lub znajomym kandydata na uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1). Wówczas nie ma obowiązku zawierania umowy z taką osobą lub powiązaną z nią firmą. Zgodnie z prawem budowlanym dopuszczalne jest odbycie praktyki zawodowej pod patronatem jedynie w przypadku praktyki projektowej, przy czym rok praktyki jest uznawany za rok bezpośredniego uczestniczenia w pracach projektowych. Patron praktyki musi posiadać niezbędne uprawnienia, a także należeć do izby samorządu zawodowego (segregator).
Dodatkowym wymogiem w przypadku patrona praktyki jest posiadanie przez niego przynajmniej 5 lat doświadczenia w zawodzie, w wykonywaniu projektów w zakresie swoich uprawnień budowlanych. Odbywanie praktyki pod czyimś patronatem jest z pewnością wygodniejsze, ponieważ nie wymaga zawierania umowy. Założeniem wprowadzenia patronatu było ułatwienie dostępu do zawodu, ponieważ pozwolił na zwiększenie liczby podmiotów, w których może się odbywać praktyka (opinie). Niestety nadal zdarza się, że niektóre izby nie uznają takich praktyk, zasłaniając się brakiem możliwości ich zweryfikowania. Jest to niezgodne z treścią ustawy, dlatego warto o te kwestie dopytać w swojej izbie.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami