Kto może być patronem praktyki zawodowej?

„Ustawa deregulacyjna” wprowadziła do przepisów budowlanych pojęcie patrona praktyki (program na komputer). Istnieją liczne różnice między patronem a kierownikiem praktyki, które wymagają wyjaśnienia. Przede wszystkim obie te funkcje różnią się między sobą kwestią zależności formalno-prawnej między opiekunem/kierownikiem a osobą odbywającą praktykę (program na telefon). Zależność taka istnieje wyłącznie w przypadku kierownika praktyki, np. jeśli kandydat pracuje w firmie na podstawie umowy o pracę, umowy stażu lub praktyki, bądź odbywa praktykę zawodową pod kierunkiem kierownika robót budowlanych, kierownika budowy bądź projektanta potwierdzającego praktykę.
W przypadku, gdy nie występuje zależność formalno-prawna, można mówić o patronie praktyki (program na egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Kto może być patronem praktyki zawodowej?

Zgodnie z definicją słownikową patronem jest osoba, która opiekuje się kimś lub czymś. Przykładem takiej praktyki jest praca u projektanta, który jest krewnym lub znajomym kandydata na uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1). Wówczas nie ma obowiązku zawierania umowy z taką osobą lub powiązaną z nią firmą. Zgodnie z prawem budowlanym dopuszczalne jest odbycie praktyki zawodowej pod patronatem jedynie w przypadku praktyki projektowej, przy czym rok praktyki jest uznawany za rok bezpośredniego uczestniczenia w pracach projektowych. Patron praktyki musi posiadać niezbędne uprawnienia, a także należeć do izby samorządu zawodowego (segregator).
Dodatkowym wymogiem w przypadku patrona praktyki jest posiadanie przez niego przynajmniej 5 lat doświadczenia w zawodzie, w wykonywaniu projektów w zakresie swoich uprawnień budowlanych. Odbywanie praktyki pod czyimś patronatem jest z pewnością wygodniejsze, ponieważ nie wymaga zawierania umowy. Założeniem wprowadzenia patronatu było ułatwienie dostępu do zawodu, ponieważ pozwolił na zwiększenie liczby podmiotów, w których może się odbywać praktyka (opinie). Niestety nadal zdarza się, że niektóre izby nie uznają takich praktyk, zasłaniając się brakiem możliwości ich zweryfikowania. Jest to niezgodne z treścią ustawy, dlatego warto o te kwestie dopytać w swojej izbie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !