Blog

05.05.2019

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

W artykule znajdziesz:

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

Dziennik budowy musi być prowadzony w czasie wykonywania robót budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wyjątek dotyczy przypadków, w których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wpisy w dzienniku, razem z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym tworzą dokumentację budowy (program na komputer). W ten sposób dokumentowane są wszystkie roboty budowlane oraz związane z nimi wydarzenia. Bardzo ważne jest zachowanie chronologii zdarzeń i poszczególnych prac.

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy, czyli osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane (program na telefon). W dokumencie wpisani są również wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, czyli osoby kierujące robotami budowlanymi, sprawujące nadzór budowlanych, inwestorski czy autorski (opinie o programie). Każda z tych osób musi posiadać uprawnienia budowlane oraz potwierdzić przyjęcie obowiązków podpisem w dzienniku.

Lista osób uprawnionych do wpisów w dzienniku budowy jest zamknięta. Swoje uwagi mogą tam wpisywać następujące osoby:
• inwestor,
• kierownik budowy,
• inspektor nadzoru inwestorskiego,
• projektant (segregator aktów prawnych).

Każda z wymienionych osób może również sprawdzać, kto i jakich dokonał wpisów. Dziennik budowy zawsze musi znajdować się na terenie budowy, aby każda z uprawnionych osób miała do niego swobodny dostęp. Biorąc pod uwagę prawo karne, dziennik budowy stanowi dokument. Stąd też osoby, które prowadzą dziennik budowy podlegają odpowiedzialności karnej, związanej z fałszerstwem intelektualnym.

Wpisy w dzienniku budowy

Zgodnie z art. 271 kodeksu karnego osoba, która jest uprawniona do wystawiania dokumentu, a poświadcza w nim nieprawdę, narażona jest na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Sankcje nakładane są także przez prawo budowlane (promocja 3 w 1).

Zgodnie z nim przystąpienie do budowy lub robót budowlanych bez dziennika budowy wiąże się z karą grzywny. Warto więc pamiętać, że dziennik budowy wymagany jest na niemal każdej budowie, a obowiązek jego prowadzenia oraz dokonywania w nim wpisów spoczywa przede wszystkim na kierowniku budowy (program egzamin ustny). Konsekwencje naruszenia tej powinności są bardzo nieprzyjemne.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami