Sieci gazowe

Jeśli dana osoba chciałaby zdobyć uprawnienia budowlane z danego zakresu, musi posiadać odpowiednie wykształcenie, które bezpośrednio wiąże się z wybraną specjalnością lub jest jej pokrewne. W celu przystąpienia do wykonywania obowiązków w ramach konkretnego zawodu, niezbędna jest także kwalifikacja wykształcenia, która odbywa się za sprawą potwierdzenia zgodności ukończonych studiów lub kursu oraz specjalności zawartych w dyplomie z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu MTiB z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Sieci gazowe

Wykształcenie niezbędne do uzyskania uprawnień w dziedzinie gazownictwa

W przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kandydat do przyznania uprawnień bez ograniczeń powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska. Istotna pozostaje również specjalność studiów inżynierskich, która powinna obejmować przede wszystkim pełen zakres inżynierii gazowniczej oraz naftowej, a także zagadnienia zawiązane z wiertnictwem. Aby osoba starająca się o uprawnienia budowlane w tej dziedzinie mogła zdobyć je w ograniczonym zakresie, także musi spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku inżynieria środowiska lub też studiów magisterskich w dziedzinie budownictwa i energetyki.

Kursy gazownicze

Na rynku istnieją też profesjonalne kursy, mające za zadanie przygotować kandydata do egzaminu, którego pomyślne zdanie jest równoznaczne z nadaniem uprawnień SEP. W skład zagadnień przerabianych na tego rodzaju kursach wchodzą między innymi: urządzenia przeznaczone do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe do 0,5 MP lub wyżej, wszelkiego rodzaju urządzenia gazowe oraz instalacje, generatory gazu, turbiny gazowe oraz wiele innych. Zainteresowany kursem może również zdecydować, czy chce przyswajać wiedzę z zakresu eksploatacji, czy też dozoru, wybierając odpowiedni poziom kursu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !