Sieci gazowe

Jeśli dana osoba chciałaby zdobyć uprawnienia budowlane z danego zakresu, musi posiadać odpowiednie wykształcenie, które bezpośrednio wiąże się z wybraną specjalnością lub jest jej pokrewne. W celu przystąpienia do wykonywania obowiązków w ramach konkretnego zawodu, niezbędna jest także kwalifikacja wykształcenia, która odbywa się za sprawą potwierdzenia zgodności ukończonych studiów lub kursu oraz specjalności zawartych w dyplomie z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu MTiB z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Sieci gazowe

Wykształcenie niezbędne do uzyskania uprawnień w dziedzinie gazownictwa

W przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kandydat do przyznania uprawnień bez ograniczeń powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska. Istotna pozostaje również specjalność studiów inżynierskich, która powinna obejmować przede wszystkim pełen zakres inżynierii gazowniczej oraz naftowej, a także zagadnienia zawiązane z wiertnictwem. Aby osoba starająca się o uprawnienia budowlane w tej dziedzinie mogła zdobyć je w ograniczonym zakresie, także musi spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku inżynieria środowiska lub też studiów magisterskich w dziedzinie budownictwa i energetyki.

Kursy gazownicze

Na rynku istnieją też profesjonalne kursy, mające za zadanie przygotować kandydata do egzaminu, którego pomyślne zdanie jest równoznaczne z nadaniem uprawnień SEP. W skład zagadnień przerabianych na tego rodzaju kursach wchodzą między innymi: urządzenia przeznaczone do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe do 0,5 MP lub wyżej, wszelkiego rodzaju urządzenia gazowe oraz instalacje, generatory gazu, turbiny gazowe oraz wiele innych. Zainteresowany kursem może również zdecydować, czy chce przyswajać wiedzę z zakresu eksploatacji, czy też dozoru, wybierając odpowiedni poziom kursu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami