Blog

Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 10
30.05.2018

Sieci gazowe

W artykule znajdziesz:

Sieci gazowe

Jeśli dana osoba chciałaby zdobyć uprawnienia budowlane z danego zakresu, musi posiadać odpowiednie wykształcenie, które bezpośrednio wiąże się z wybraną specjalnością lub jest jej pokrewne. W celu przystąpienia do wykonywania obowiązków w ramach konkretnego zawodu, niezbędna jest także kwalifikacja wykształcenia, która odbywa się za sprawą potwierdzenia zgodności ukończonych studiów lub kursu oraz specjalności zawartych w dyplomie z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu MTiB z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 11
Sieci gazowe

Wykształcenie niezbędne do uzyskania uprawnień w dziedzinie gazownictwa

W przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kandydat do przyznania uprawnień bez ograniczeń powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska. Istotna pozostaje również specjalność studiów inżynierskich, która powinna obejmować przede wszystkim pełen zakres inżynierii gazowniczej oraz naftowej, a także zagadnienia zawiązane z wiertnictwem. Aby osoba starająca się o uprawnienia budowlane w tej dziedzinie mogła zdobyć je w ograniczonym zakresie, także musi spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku inżynieria środowiska lub też studiów magisterskich w dziedzinie budownictwa i energetyki.

Kursy gazownicze

Na rynku istnieją też profesjonalne kursy, mające za zadanie przygotować kandydata do egzaminu, którego pomyślne zdanie jest równoznaczne z nadaniem uprawnień SEP. W skład zagadnień przerabianych na tego rodzaju kursach wchodzą między innymi: urządzenia przeznaczone do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe do 0,5 MP lub wyżej, wszelkiego rodzaju urządzenia gazowe oraz instalacje, generatory gazu, turbiny gazowe oraz wiele innych. Zainteresowany kursem może również zdecydować, czy chce przyswajać wiedzę z zakresu eksploatacji, czy też dozoru, wybierając odpowiedni poziom kursu.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 16 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 17 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 18
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 19
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 20 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 21 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 22
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 32 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 33 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 34
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 35
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 36 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 37 Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 38
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nagrzanie fundamentu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami