Kto może kierować budową?

Budową może kierować wyłącznie uprawniony kierownik budowy (program na komputer). Obowiązkiem inwestora jest znalezienie takiej osoby oraz podpisanie z nią stosownej osoby. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wiele kwestii związanych z procesem budowy. Przede wszystkim pod jego nadzór podlegają wszystkie prace prowadzone na budowie. Musi on też dbać o przestrzeganie przepisów BHP i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy (program na telefon). Ponadto kierownik dokonuje wpisów do dziennika budowy i musi stosować się do zaleceń nadzoru budowlanego. Do jego obowiązków zalicza się również sporządzanie dokumentacji powykonawczej oraz protokołu zakończenia budowy.
Kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego (program na egzamin ustny). Bierze on w nim udział od samego początku aż do oddania obiektu do użytku. Oczywiście roli tej nie musi przez cały czas pełnić ta sama osoba, jednak należy pamiętać, że każda zmiana na tym stanowisku wymaga zgłoszenia do inspektoratu nadzoru budowlanego.

Większe firmy budowlane

W takiej sytuacji trzeba też złożyć nowe oświadczenie, potwierdzające przejęcie obowiązków przez nowego kierownika budowy (promocja 3 w 1). Aby kierować budową, trzeba posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, których potwierdzeniem jest decyzja organu samorządu budowlanego. Instalacje wewnątrz budynku mogą być wykonywane przez kierowników posiadających uprawnienia w innej specjalizacji, ale jest to rzadko praktykowane.
Kierownika budowy najczęściej zapewniają większe firmy budowlane. Jest to rozwiązanie wygodne, ale niekoniecznie najlepsze (segregator). Taki kierownik dba przede wszystkim o interes swojego pracodawcy, a nie inwestora, dlatego często w takiej sytuacji opłaca się zatrudnić dodatkowo inspektora nadzoru inwestorskiego. Zdecydowanie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie własnego kierownika budowy, który będzie prowadzić budowę od samego początku do końca. Dobrym rozwiązaniem jest wybór kierownika, mieszkającego w pobliżu budowy, ponieważ to wtedy będzie on mógł częściej nadzorować plac budowy (opinie). Warto przy tym pamiętać, że kierownikowi można też powierzyć nieformalny nadzór nad jakością wykonywanych prac budowlanych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !