Kto może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?


Kierowanie robotami budowlanymi czy projektowanie – wymagania

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielone do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń oraz do projektowania. Zależy to przede wszystkim od posiadanego wykształcenia. Do zdobycia konkretnej specjalizacji niezbędne jest spełnienie wymagań, które umożliwiają przystąpienie do egzaminu. W Polsce uprawnienia budowlane nadawane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i dotyczą następujących specjalności:


• konstrukcyjno-budowlanej,
• architektonicznej,
• mostowej,
• drogowej,
• hydrotechnicznej,
• wyburzeniowej,
• instalacyjnej – w zakresie instalacji, sieli i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej – w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
• instalacyjnej – w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.


Osoba, która posiada uprawnienia budowlane odpowiada za ocenę zjawisk technologicznych i rozwiązywanie zagadnień architektonicznych, technicznych oraz organizacyjnych związanych z projektowaniem lub budową obiektów budowlanych. Jest to odpowiedzialne stanowisko, dlatego do uzyskania uprawnień budowlanych niezbędne jest spełnienie określonych wymagań.

 

Kto może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Uzyskanie wybranej specjalności związanej z uprawnieniami budowlanymi do projetowania wymaga przystąpienia do egzaminu. Aby móc do niego podejść należy ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie związane z wybraną specjalnością, np. budownictwo czy architektura. Ponadto konieczne jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie. Do uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie wymagania są podobne, ale wystarczy ukończyć studia inżynierskie zgodne z daną specjalnością lub magisterskie pokrewne z wybraną specjalnością.


Do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wymagane jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku związanym ze specjalnością oraz odbycie 1,5 rocznej praktyki na budowie.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !