Blog

30.05.2018

Kto może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Kto może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?


Kierowanie robotami budowlanymi czy projektowanie – wymagania

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielone do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń oraz do projektowania. Zależy to przede wszystkim od posiadanego wykształcenia. Do zdobycia konkretnej specjalizacji niezbędne jest spełnienie wymagań, które umożliwiają przystąpienie do egzaminu. W Polsce uprawnienia budowlane nadawane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i dotyczą następujących specjalności:


• konstrukcyjno-budowlanej,
• architektonicznej,
• mostowej,
• drogowej,
• hydrotechnicznej,
• wyburzeniowej,
• instalacyjnej – w zakresie instalacji, sieli i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej – w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
• instalacyjnej – w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.


Osoba, która posiada uprawnienia budowlane odpowiada za ocenę zjawisk technologicznych i rozwiązywanie zagadnień architektonicznych, technicznych oraz organizacyjnych związanych z projektowaniem lub budową obiektów budowlanych. Jest to odpowiedzialne stanowisko, dlatego do uzyskania uprawnień budowlanych niezbędne jest spełnienie określonych wymagań.

 

Kto może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Uzyskanie wybranej specjalności związanej z uprawnieniami budowlanymi do projetowania wymaga przystąpienia do egzaminu. Aby móc do niego podejść należy ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie związane z wybraną specjalnością, np. budownictwo czy architektura. Ponadto konieczne jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie. Do uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie wymagania są podobne, ale wystarczy ukończyć studia inżynierskie zgodne z daną specjalnością lub magisterskie pokrewne z wybraną specjalnością.


Do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wymagane jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku związanym ze specjalnością oraz odbycie 1,5 rocznej praktyki na budowie.

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami