Blog

09.09.2019

Kto powinien kierować praktyką na budowie?

W artykule znajdziesz:

Kto powinien kierować praktyką na budowie?

 

Kto powinien kierować praktyką na budowie?

Praktyka na budowie będzie zaliczona wyłącznie w sytuacji, gdy polega na pełnieniu funkcji technicznej na budowie. Pracą praktykanta musi kierować osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (program na komputer). Oznacza to uprawnienia, które mają co najmniej tożsamy zakres z uprawnieniami, o jakie ubiega się kandydat na uprawnienia budowlane. Bardzo ważne jest także to, że termin „budowa” oznacza nie tylko wykonywanie obiektu budowlanego w konkretnym miejscu, ale również jego rozbudowywanie, nadbudowywana czy odbudowywanie. Praktykant kieruje budową niesamodzielnie, czyli wykonuje prace, które ustawa przypisuje do kierownika budowy, będącego uczestnikiem procesu budowlanego (program na telefon).
Zwrot „pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane” stosuje się, jeśli praktykant w czasie praktyki wykonuje czynności, które przynależne są kierownikowi budowy – wówczas zwrot ten oznacza osobę, która na tej dokładnie budowie pełni samodzielną funkcję techniczną, np. jako kierownik budowy lub jako kierownik robót budowlanych (program egzamin ustny). Osoba odbywająca praktykę zawodową w trakcie pełnienie funkcji technicznej na budowie wchodzi w rolę kierownika budowy. Z tego właśnie względu praktyką zawodową na budowie może kierować wyłącznie osoba, która odpowiada za kierowanie procesem budowlanym, czyli kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (opinie o programie).

Inne formy zaliczenia praktyki zawodowej


Istnieją także inne formy zaliczenia praktyki zawodowej na budowie. Jedną z nich jest praca w organach nadzoru budowlanego (segregator aktów prawnych). Można również odbyć praktykę zawodową u zarządcy infrastruktury kolejowej lub zarządcy dróg publicznych. Są to jednak wyjątki od zasady, że praktyka na budowie powinna odbywać się wyłącznie na budowie. W przypadku odbywania praktyki zawodowej w wymienionych organach i na odpowiednich warunkach, praktyka taka może zostać zaliczona do praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1). Oczywiście prace w takich organach muszą obejmować konieczność samodzielnego rozwiązywania zagadnień i fachowej oceny zjawisk.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami