Kula drgająca

Kula drgająca

Kula drgająca - źródło dźwięku w postaci powierzchni kulistej o niezmiennym promieniu, której środek drga wzdłuż prostej zwanej osią drgań (program uprawnienia budowlane na komputer).
kula fotometryczna, kula Ulbrichta - kula stanowiąca część lumenomierza, pokryta wewnątrz farbą rozpraszającą i możliwie nieselektywnie odbijającą, wyposażona w okno pomiarowe, w którym jest umieszczony fotometr; wewnętrzna przesłona chroni okno pomiarowe przed bezpośrednim promieniowaniem źródła światła.

Kula kontrolna - kula o niedużej średnicy do sprawdzania drożności rurociągu kula opisana (na wielościanic) - mai. kula, której powierzchnia przechodzi przez wszystkie wierzchołki danego wielościanu kula piętrząca - prędkościomierz w postaci kuli z otworkami rozmieszczonymi tak, aby możliwy był zarówno pomiar prędkości miejscowej, jak i kierunku przepływu kula pulsująca - źródło dźwięku w postaci powierzchni kulistej o nieruchomym środku, której wszystkie punkty drgają promieniowo z tą samą fazą i amplitudą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kula ściśle styczna (w punkcie krzywej) - granica, do której dąży kula o powierzchni przechodzącej przez cztery’ punkty danej krzywej, gdy te punkty dążą do danego punktu kula Ulbrichta -» kula fotometryczna kula wpisana (w wielościan) - mat. kula, której powierzchnia jest styczna do wszystkich ścian danego wielościanu (uprawnienia budowlane).

Kułak - górn. cienki, nie obrobiony okrąglak sosnowy lub świerkowy używany jako okładzina kuleczkowanie - obróbka powierzchniowa przez uderzanie (nagniatanie) przedmiotu (stalowymi lub żeliwnymi) kuleczkami o średnicy do kilku milimetrów; strumień kuleczek wyrzucany jest sprężonym powietrzem (z wyrzutnika pneumatycznego) lub łopatkami szybko obracającego się wirnika (z wyrzutnika mechanicznego) kulisa - jarzmo wahliwe łukowe mechanizmu jarzmowego stosowane np. w stawidłach tłokowych silników parowych kulka łożyska - element toczny łożyska tocznego mający kształt kulki (program egzamin ustny).

Kulki pomiarowe

Kulki pomiarowe - wzorce miary końcowe w postaci kulek wykonanych z dużą dokładnością (przeważnie wybiera się je spośród kulek wykonanych do łożysk tocznych); wymiar nominalny jest określany dla średnicy kulki; k.p. służą np. do pomiaru średnic otworów, średnic podziałowych gwintów wewnętrznych, jak również do pomiaru metodą pośrednią stożków wewnętrznych kulkowanie - (1) obróbka powierzchniowa przez nagniatanie kulkami; (2)-» kuleczkowanie kulminacja - przejście punktu sfery niebieskiej przez południk miejscowy przy ekstremalnej wartości wysokości (opinie o programie).

Kulminacja dolna, dołowanie - przejście punktu sfery niebieskiej przez dolny południk miejscowy przy minimalnej wartości wysokości kulminacja dolna pozapołudnikowa. dołowanie pozapołudnikowe - przejście sztucznego satelity Ziemi lub innego ciała niebieskiego przez wertykał, w którym osiąga ono minimalną wartość wysokości
kulminacja górna, górowanie - przejście punktu sfery niebieskiej przez górny południk miejscowy przy maksymalnej wartości wysokości kulminacja górna pozapołudnikowa, górowanie pozapołudnikowe - przejście sztucznego satelity Ziemi lub innego ciała niebieskiego przez wertykał, w którym osiąga ono maksymalną wartość wysokości.

Kulminacja pozapołudnikowa - przejście sztucznego satelity Ziemi lub innego ciała niebieskiego przez wertykał, w którym osiąga ono ekstremalną wartość wysokości
kulochwyt - urządzenie zbudowane za ostatnią linią stanowisk tarcz na strzelnicy w celu zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku tarcz (segregator aktów prawnych).
kulomb, C - jednostka ładunku elektrycznego w układzie SI równa ładunkowi elektrycznemu przepływającemu w czasie ls przez powierzchnię, gdy prąd elektryczny płynący przez tę powierzchnię wynosi IA.

Kulombometr, C m - jednostka momentu dipola elektrycznego utworzonego przez dwa ładunki różnoimienne o wartościach 1C (kulomb) każdy. znajdujące się w odległości 1 m (metr) od siebie kulometr, woltametr - przyrząd do pomiaru ilości elektryczności (ładunku elektrycznego) przepływającej przez obwód; działanie k. oparte jest na prawach elektrolizy Faradaya (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !