Blog

12.05.2019

Kurs na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Kurs przygotowujący

Przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga czasu i zaangażowania (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wiele osób decyduje się specjalne kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane, które mają ułatwić naukę. Opinie na temat tego rodzaju wsparcia są podzielone, dlatego warto rozważyć wszystkie za i przeciw przed wydaniem pieniędzy na takie szkolenie (program na komputer).

Czy kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane jest niezbędny?

Ze względu na konflikt interesów szkolenia te nie są zwykle prowadzone bezpośrednio przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa ani przez izby okręgowe (program na telefon). Zwykle ich organizatorami są podmioty związana z konkretną branżą, np. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa czy Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Kursy zaczynają się kilka miesięcy przed wyznaczonym terminem egzaminów i prowadzone są w postaci zjazdów organizowanych co weekend (opinie o programie).

Trudno jednoznacznie ocenić jakość kursu przygotowującego, ponieważ zawsze zależy ona od tego, przez kogo jest prowadzony. Zajęcia mogą więc znacząco się od siebie różnić. Na pewno mało przydatne będą kursy, podczas których wyłącznie czyta się akty prawne i je omawia, a także analizuje przykładowe pytania testowe – to wszystko można przecież zrobić w domu, bez konieczności płacenia za kurs (segregator aktów prawnych).

Podczas kursu

Co więcej, podczas kursów bardzo często uczestnicy otrzymują różne materiały szkoleniowe, wśród których są m.in. wydrukowane akty prawne czy przykładowe pytania. Dostęp do takich informacji jest jednak powszechny, można je znaleźć m.in. na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (promocja 3 w 1).

Co więcej, akty prawne można bez kosztów pobrać oraz wydrukować korzystając z systemu ISAP. Na pewno więc takie zachęty ze strony organizatorów kursu nie powinny wpływać na wybór oferty. Przydatny kurs to taki, który prowadzony jest przez doświadczonych inżynierów, związanych z właściwą miejscowo okręgową izbą inżynierów budownictwa (program egzamin ustny). Warto jednak pamiętać, że żaden kurs nie zastąpi samodzielnej nauki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami