Kwalifikacja wykształcenia i przygotowania zawodowego do egzaminu na uprawnienia budowlane a przepisy

Kwalifikacja wykształcenia i przygotowania zawodowego do egzaminu na uprawnienia budowlane a przepisy

Wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe do uprawnień budowlanych należy odpowiednio udokumentować. Jednym z dokumentów, które dają taką możliwość, jest odpis dyplomu ukończenia studiów (program na komputer). W przypadku osób mających wykształcenie średnie wymagane jest przedstawienie dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza. Może to być również dyplom stanowiący potwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji w nauczanym zawodzie na poziomie technika. Ponadto dokumentem potwierdzającym wykształcenie może być suplement do dyplomu bądź zaświadczenie o przebiegu studiów (program na telefon).

Istnieje także możliwość przedstawienia zaświadczenia z uczelni, które potwierdza, iż studia ukończone przez kandydata były prowadzone zgodnie z mową zawartą między uczelnią a izbą samorządu zawodowego. Do kwalifikacji niezbędne jest również przedstawienie wykazu prac projektowych, które zostały wykonane w ramach praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.
Weryfikacja wykształcenia jest dokonywana na podstawie obowiązujących przepisów (program egzamin ustny). Komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy posiadany tytuł zawodowy bądź uzyskane kwalifikacje zawodowe są zgodne z wykazem zawodów znajdującym się w przepisach. W przypadku wykształcenia wyższego sprawdzeniu podlega zakres kierunku studiów (opinie o programie).

Jest on porównywany z kierunkami określonymi w przepisach jako odpowiedni lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych. Wykształcenie uznawane jest za zgodne, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:
• nazwa kierunku studiów zgadza się z zakresem kierunku studiów,
• z zaświadczeniu o przebiegu studiów lub z suplementu do dyplomu wynika, że przynajmniej jednak trzecia programu lub jedna trzecia godzin zajęć to zajęcia, które kształtują wiedzę oraz umiejętności w zakresie odpowiedniego kierunku studiów (segregator aktów prawnych).

Kandydat na uprawnienia budowlane

Jeśli kandydat na uprawnienia budowlane uzyskał wykształcenie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej to zgodność kierunku studiów oraz posiadanych umiejętności i wiedzy podlega indywidualnej kwalifikacji (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !