Kwalifikacje zawodowe a ich uznawanie

 

Kwalifikacje zawodowe a ich uznawanie

We współczesnych czasach regulamin i ogólna procedura związana z uznaniem kwalifikacji zawodowych, to podstawa, bez której nie możemy nic zrobić (program na komputer). Tego typu reguły decydują o wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i architekturze. Wszystkie przepisy obowiązują obywateli krajów członkowskich UE oraz innych osób, także cudzoziemców, którzy mają takie prawa uzyskane we własnych krajach ojczystych. Warto zwrócić uwagę, że w większości krajów przepisy tego typu odpowiadają polskim uprawnieniom budowlanym, które są wymienione w ustawie znajdującej się w Prawie Budowlanym (program na telefon).

Jeśli dany kraj nie spełnia tego typu norm, to osoba posiadająca zagraniczne uprawnienia i tak musi starać się o nabycie Polskich regulacji, ponieważ bez tego, nie można wykonywać żadnych prac technicznych. Aby rozpocząć procedurę związaną z uznaniem kwalifikacyjnym, trzeba złożyć wniosek na piśmie oraz wnieść opłatę (program egzamin ustny). W ciągu miesiąca od złożenia wniosku Krajowa Rada przeprowadzi podstawową weryfikację formalną. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, to Krajowa Rada bez problemów zatwierdzi taki wniosek. Jeśli wnioskodawca nie spełni pewnych kryteriów, to wspomniany organ może wnieść zastrzeżenia, co nie eliminuje osoby, która składa taki wniosek. Jeśli istnieją braki formalne, to przed uzyskaniem pozytywnej decyzji, osoba starająca się o uznanie kwalifikacji jest zobowiązana je wszystkie usunąć (opinie o programie).

Wymagane dane do wniosku

W przypadku wniosku należy podać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy, obywatelstwo czy nazwę państwa samego wnioskodawcy, a także miejsce uzyskania kwalifikacji zawodowych danego inżyniera budownictwa. Następnie należy podać inne dane kontaktowe oraz określić zawód, który musi być regulowany do uznania następujących kwalifikacji zawodowych (segregator aktów prawnych). Oprócz tego należy posiadać kwalifikację zawodowe i inne uprawnienia, które faktycznie dają nam uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Wnioskodawca musi też podać informację i dokumenty, które są potwierdzeniem ukończenia kształcenia regulowanego.

Warto zapamiętać też o dodaniu wykazu wszystkich dokumentów, jakie dołączone są do danego wniosku (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !