Kwas benzoesowy

Kwas benzoesowy

Kwas benzoesowy, CAHSCOOH - najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy; białe błyszczące kryształki rozpuszczalne w gorącej wodzie, alkoholu i eterze; k.b. jest stosowany do wielu syntez (np. barwników), jako środek konserwujący, do otrzymywania fenolu itd. kwas borowy, kwas bomy, H,BO. - kwas nieorganiczny, białe ciało stałe krystalizujące w postaci błyszczących płatków, rozpuszczalne w wodzie; k.b. występuje w przyrodzie; jest stosowany do wyrobu emalii i farb, szlachetnych gatunków szkła, w garbarstwie, jako dodatek do nawozów, do konserwacji drewna itd. kwas bromowodorowy, HBr - kwas beztlenowy, roztwór gazowego bromowodoru (HBr) w wodzie; należy do najmocniejszych kwasów; stosowany do otrzymywania bromków nieorganicznych zawierających brom, w chemii analitycznej itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).
kwas bursztynowy, COOH(CH2)2COOH - dwukarboksylowy kwas alifatyczny, krystalizuje w słupkach, trudno rozpuszczalny w zimnej wodzie, dobrze w gorącej, w alkoholu i eterze; występuje w bursztynie, wodorostach, grzybach i w niektórych gatunkach węgla kamiennego; jest otrzymywany syntetycznie i stosowany do syntezy organicznej

kwas Caro, kwas jednonadsiarkowy, kwas nadtle- nojednosiarkowy, H2SOS - biała, nietrwała substancja stała; roztwory k.C. stosowane są do utleniania związków organicznych kwas chaulmugrowy, kwas uśpianowy - główny składnik oleju chaulmugrowego wyciskanego z nasion birmańskich drzew (Gynocardia odorala i Hydrocarpus Kur z iii, stosowanego do leczenia trądu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kwas chlorooctowy, CH2CICOOH - kwas otrzymywany przez chlorowanie kwasu octowego; bezbarwne kryształy rozpływające się na powietrzu; k.ch. jest stosowany do produkcji karboksy- metylocelulozy, glicyny, kwasu tioglikolowego. barwników indygo itp. (uprawnienia budowlane).

kwas chlorosulfonowy, S02(0H)C1 - bezbarwna dymiąca ciecz, o drażniącym zapachu; ulega w wodzie hydrolizie na kwas siarkowy i solny; k.ch. jest stosowany do chlorowania i sulfonowania związków organicznych kwas chlorowodorowy - kwas solny kwas cholowy, C24H4nO, - najbardziej rozpowszechniony kwas żółciowy, występuje w wątrobie; k.ch. tworzy płatki krystaliczne z 1 cząsteczką wody, nierozpuszczalne w wodzie i benzenie, rozpuszczalne w alkoholu, acetonie i kwasie octowym lodowatym (program egzamin ustny).

Kwas cukrowy

Kwas cukrowy, HOOCfCHOHhCOOH- dwukar- boksylowy hydrokwas alifatyczny; ma postać igieł rozpuszczalnych w wodzie, nierozpuszczalnych w alkoholu; k.c. jest stosowany w przemyśle spożywczym, a jego sól wapniowa w lecznictwie (opinie o programie).

Kwas cynamonowy- nienasycony kwasalifatyczno-aromatyczny. występuje w postaci izomerów cis i trans, izomer trans krystalizuje pod postacią płatków lub igieł, występuje w balsamie peruwiańskim i tolutańskim lub jest otrzymywany syntetycznie; ma zastosowanie w lecznictwie i przemyśle perfumeryjnym
.was cytrynowy,  - alifatyczny hydrokwas trójkarboksylowy, tworzy bezbarwne kryształy; występuje jako pospolity produkt roślinny, zwłaszcza obficie w soku cytry n, pomarańcz itd.; przemysł wytwarza go z soku owoców lub za pomocą fermentacji roztworów cukrów (np. melasy) przez pleśniaki; k.c. ma zastosowanie w przemyśle spożywczym, a także farmaceutycznym (segregator aktów prawnych).
kwas dezoksyrybonukleinowy, DNA - kwas nukleinowy zbudowany z węglowodanu D-2- dezoksyrybozy, zasad purynowych (adeniny i guaniny) zasad pirymidynowych (tyminy, cyto- zyny i 5-metylocytozyny) oraz kwasu fosforowego; k.d. jest głównym składnikiem chromosomów.

Kwas dwuhydroksy bursztynowy - kwas winowy kwas erukowy, C22H42O2 - nienasycony kwas tłuszczowy, który wchodzi w skład niektórych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (np. olejów’ rzepakowych, olejów rybich); otrzymywany przez destylację frakcyjną kwasów tłuszczowych pochodzących z oleju rzepakowego; stosowany do syntezy organicznej, np. kwasów dwukarboksylowych, wosków syntetycznych, mydeł kwas etanokarboksylowy - kwas propionowy kwas etylenodwuaminoczterooctowy - kwas wersenowy (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !