Kwas fluorowodorowy

Kwas fluorowodorowy

Kwas fluorowodorowy, H2F2 - kwas nieorganiczny, roztwór wodny fluorowodoru, bezbarwna ciecz o ostrej woni, rozpuszcza większość metali (oprócz złota, platyny, ołowiu), z krzemionką i krzemianami tworzy lotny czterofiuorek krzemu (trawienie szkła); k.f. jest stosowany do trawienia szkła, do syntezy freonów, jako katalizator kwas foliowy, kwas listny, kwas pteroiloglutaminowy, witamina żółty, krystaliczny proszek o gorzkim smaku, rozpuszczalny w gorącej wodzie; k.f. występuje w zielonych liściach warzyw, w drożdżach, w wątrobie; jest wytwarzany przez (lorę jelitową, która w dużej mierze pokrywa zapotrzebowanie człowieka na tę witaminę; k.f. pełni rolę koniecznego czynnika w krwiotwórczych czynnościach szpiku kostnego; jest niezbędny do syntezy kwasów nukleinowych odgrywa zasadniczą rolę w podziale jąder komórkowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

kwas fosforowy - każdy z trzech kwasów tlenowych fosforu pięciowartościowego: kwasu ort o fo sforo we go (H2PO4). kwasu pirofos forowego (M4P2O7) i kwasu me ta fosforów ego (HPOi); kwas ortofosforowy (zwany potocznie k.f) tworzy bazbarwne, higroskopijne kryształy; ma zastosowanie przy produkcji nawozów fosforowych, fosforanów, preparatów farmaceutycznych itd. kwas ftalowy, - aromatyczny kwas dwukarboksylowy, występuje w postaci płatków w alkoholu; k.f. jest stosowany jako półprodukt w przemyśle organicznym, w przemyśle farmaceutycznym i w przemyśle barwników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kwas galusowy, kwas 3,4,5-trójhydroksybcnzoesowy - ciało stałe w postaci bezbarwnych igiełek lub proszku krystalicznego; słabo rozpuszczalny w zimnej, dobrze - w gorącej wodzie; k.g. jest składnikiem wielu garbników naturalnych i sztucznych, występuje między innymi w galasach dębu i w herbacie; jest stosowany do wyrobu atramentów, barwników i środków farmaceutycznych (uprawnienia budowlane).

Kwas gamma

Kwas gamma - pochodna naftalenu, aromatyczny kwas sulfonowy pełniący jednocześnie funkcje fenolu i aminy; białe kryształy trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu i eterze jest jednym z najważniejszych półproduktów w przemyśle barwników (program egzamin ustny).

Kwas glutaminowy - substancja krystaliczna, trudno rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, nierozpuszczalna w eterze; k.g. występuje prawie we wszystkich substancjach białkowych, jest stosowany w leczeniu chorób dziecięcych powodujących porażenie układu nerwowego, stanów nerwowego i fizycznego wyczerpania, padaczki kwas jabłkowy (opinie o programie). Kwas hydroksybursztynowy, - krystaliczna substancja łatwo rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, rozpuszczalna w eterze, ma trzy izomery optyczne; k.j. występuje w niedojrzałych owocach, np. w jabłkach, wiśniach i pomidorach lub jest otrzymywany syntetycznie; jest stosowany w syntezie organicznej oraz w przemyśle spożywczym zamiast octu kwas jednosiarkowy - kwas Caro kwas karboksylowy - zob. kwasy karboksylowe kwas karbolowy, karbol - roztwór wodny fenolu stosowany jako środek odkażający kwas krotonowy, - nienasycony kwas alifatyczny jednokarboksylowy; krystalizuje w postaci igieł; stosowany do produkcji tworzyw sztucznych oraz leków kwas laurynowy, kwas dodekanowy, kwas undekanokarboksylowy, - nasycony kwas tłuszczowy; wchodzi w skład większości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, stosowany głównie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym (segregator aktów prawnych).

Kwas linolenowy, -nienasycony kwas tłuszczowy o trzech wiązaniach podwójnych w cząsteczce; bezbarwna ciecz nierozpuszczalna w wodzie; należy do grupy witamin F; ważny składnik niektórych tłuszczów spożywczych, stosowany też do produkcji farb olejnych, lakierów.

Kwas linolowy, - nienasycony kwas tłuszczowy o dwóch wiązaniach podwójnych w cząsteczce; bezbarwna ciecz nierozpuszczalna w wodzie; należy do grupy witaminy F i jest ważnym składnikiem niektórych tłuszczów spożywczych; używany do produkcji mydeł, farb olejnych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami